SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Debata „Pojednanie polsko- ukraińskie? Wymiana doświadczeń” oraz inauguracja działań RODM Lublin

 

W imieniu Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie, Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum, Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich – Centrum UCRAINICUM, Instytutu Pamięci Dziedzictwa Kresowego, Korporacji Akademickiej Astrea Lublinensis oraz Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” zapraszamy Państwa do udziału w wyjątkowej debacie pod nazwą „Pojednanie polsko-ukraińskie? Wymiana doświadczeń”, która odbędzie się 26 czerwca 2017 gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w sali CTW 113 (Al. Racławickie 14).

Zdajemy sobie sprawę z wyzwań międzynarodowych, jakie stoją przed Lubelszczyzną, a wynikają one bezpośrednio z jej położenia geograficznego. Przede wszystkim odległość terytorialna Ukrainy warunkuje określone kierunki współpracy na poszczególnych polach. Dotyczy to między innymi wymiany doświadczeń cywilizacyjnych, przenikania i wzajemnego wpływu kultury polskiej oraz ukraińskiej, współpracy gospodarczej w tym szczególnie dotyczącej przepływu kapitału i osób czy kooperowania przez samorządy lokalne i organizacje pozarządowe.
Mając na względzie powyższe uwarunkowania pragniemy oprzeć nasz panel dyskusyjny w odniesieniu do przeszłości wraz z wyznaczeniem kierunków w przyszłości. Analiza historycznych relacji polsko-ukraińskich jest w naszym odczuciu istotnym elementem kształtowania współczesnych stosunków pomiędzy naszym państwem, a Ukrainą.
W związku z tym do udziału w tym panelu zaprosiliśmy specjalistów, którzy od lat podejmują w swoich badaniach, pracy społecznej czy politycznej tematykę pojednania polsko-ukraińskiego. Wezmą w nim udział: Wiceminister Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak, prof. Czesław Partacz (Zakład Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej), prof. Włodzimierz Osadczy (Dyrektor Centrum Badań Wschodnioeuropejskich „Ucrainicum”), dr Stanisław Stępień (Dyrektor Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu), Bp Marian Buczek (biskup senior diecezji Charkowa-Zaporoża), prof. Andrzej Zapałowski (prezes rzeszowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego).
Ponadto patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Wojewoda Lubelski – prof. Przemysław Czarnek, a całe przedsięwzięcie będzie się wpisywało się w uroczystość oficjalnej inauguracji działalności Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie.