SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Lubelska Szkoła Dyplomacji- 2 grudnia 2017

W sobotę 2 grudnia odbył się kolejny zjazd w ramach „Lubelskiej Szkoły Dyplomacji” odbywający się tradycyjnie w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

Uczestnicy Szkoły mieli okazję wysłuchać trzech wykładów

Naszym pierwszym prelegentem był prof. Cezary Taracha – Kierownik Katedry Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL. Opowiadał on o relacjach dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a wspólnotą państw hiszpańskojęzycznych.

Drugim gościem podczas sobotniego zjazdu był Wojewoda Lubelski prof. Przemysław Czarnek. Jego wystąpienie dotyczyło aktualnej sytuacji politycznej w Unii Europejskiej, a także polskiej racji stanu we współczesnym świecie.

Trzecim wykładowcą był prof. Tomasz Panfil – Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Lublinie. Pan profesor przedstawił zagadnienie dotyczące tego, w jaki sposób opowiadać o polskiej historii za granicą.