SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

„Aktywni dla Polski” – II edycja!

Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń do II edycji programu!

 

Jesteś Polakiem mieszkającym na Białorusi lub Ukrainie?

Masz 18-30 lat?

Aktywnie uczestniczysz w życiu polskiej społeczności w Twoim miejscu zamieszkania?

Jesteś członkiem lub wolontariuszem organizacji działających na rzecz mniejszości Polskiej?

 

Zapraszamy Cię do udziału w II edycji „Aktywnych dla Polski” ! Program ma na celu uhonorowanie aktywnych, młodych Polaków z Ukrainy i Białorusi. Proponujemy cykl atrakcyjnych szkoleń pozwalających na zdobycie cennych umiejętności!

Głównym celem programu jest podniesienie poziomu organizacyjnego i merytorycznego osób działających na rzecz polskości prezentując modele działań, jakie stosujemy w Polsce. Osobom zakwalifikowanym w drodze konkursu do udziału w projekcie oferujemy atrakcyjny pobyt w Lublinie, pełen szkoleń, warsztatów i ciekawych spotkań!

 

Aby przystąpić do programu i mieć szansę na kilkudniowy pobyt w Lublinie oraz uczestniczenie w zajęciach przewidzianych w projekcie należy przystąpić do konkursu, w drodze którego wyłonimy uczestników.

Zasady konkursu są proste!

 

 1. Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy:
 • Być osobą zamieszkującą na Ukrainie lub Białorusi,  w wieku 18 – 30 lat
 • Posiadać ważny paszport,
 • Aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności polskiej w miejscu zamieszkania,
 • W tej edycji konkursu NIE JEST WYMAGANE posiadanie Karty Polaka.
 1. Należy wysłać na adres e-mail organizatora komplet dokumentów, obejmujący:
 • Wypełnione zgłoszenie do konkursu w formie skanu  (aktywni-dla-polski-zgłoszenie 2019),
 • Curriculum Vitae (według dowolnego wzoru),
 • List motywacyjny opisujący dotychczasową działalność oraz powody, dla których chcesz wziąć udział w programie,
 • Zaświadczenia potwierdzające udział w pracach organizacji polskich działających na terenie Ukrainy lub Białorusi. Forma zaświadczenia jest dowolna.

 

Procedura konkursowa:

 • Zgłoszenia należy przesłać na adres: rodm@rodm-lublin.pl w tytule wiadomości wpisując: „Aktywni dla Polski 2019 – zgłoszenie” do dnia 14 czerwca 2019 roku!
 • Uczestników projektu wyłoni komisja konkursowa, złożona z pracowników oraz przedstawicieli Rady Programowej RODM Lublin

Punkty w procedurze konkursowej będą przyznawane za:

 1. Kolejność zgłoszeń
 2. Poprawność merytoryczną CV i listu motywacyjnego
 3. Dotychczasową aktywność uczestnika w działalności na rzecz społeczności polskiej, obejmującą różne formy zaangażowania: udział w działalności organizacji polskich, chórach polskich, zespołach tanecznych itp.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 17 czerwca 2019 r. Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

 

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie?

Podczas pobytu uczestników Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie zapewnia im: zakwaterowanie i wyżywienie oraz organizację specjalnego cyklu wykładów , warsztatów i wycieczek, na którego harmonogram będą się składały:

 • Warsztaty poszerzające znajomość języka polskiego,
 • Kurs z podstaw fundraisingu i crowdfoundingu,
 • Warsztaty z umiejętności miękkich,
 • Spotkania z działaczami organizacji pozarządowych z Lubelszczyzny,
 • Spotkania z lubelskimi samorządowcami,
 • Wizyty studyjne,
 • Wykłady o współczesnych stosunkach międzynarodowych i polityce zagranicznej,
 • Wykłady z historii Polski,
 • Zwiedzanie wybranych miejsc w Lublinie oraz na Lubelszczyźnie,
 • Spotkania integracyjne oraz kulturalne.

Pobyt uczestników w Lublinie planowanych jest w dniach 8 – 12 lipca 2019 roku

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: rodm@rodm-lublin.pl 

 

Zachęcamy także do obejrzenia filmu, podsumowującego I edycję „Aktywnych dla Polski”

 

Załącznik

aktywni-dla-polski-zgłoszenie 2019