SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Podsumowanie zbiórki książek dla Polaków na Białorusi.

Podsumowanie zbiórki książek dla Polaków na Białorusi.
Zapewne pamiętają Państwo naszą zeszłoroczną akcję, mającą na celu zbiórkę książek dla Polaków na wschodzie Białorusi. Pragniemy poinformować, że zebrane z pomocą wielu sympatyków naszego Ośrodka książki służą już Polonii w Witebsku, Brasławiu i okolicach!
Książki do nauki języka polskiego dla osób rosyjskojęzycznych, pomoce naukowe dla młodzieży, książki dla dzieci i publikacje dotyczące historii Polski stanowią dla naszych rodaków znaczące wsparcie. Książki są wykorzystywane w różny sposób: część służy grupom uczącym się i doskonalącym język polski, część trafiła bezpośrednio do polskich rodzin.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wspomogli naszą zbiórkę oraz pomogli w transporcie książek! Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Oldze Dworeckiej która koordynowała akcję po wschodniej stronie granicy. Warto zaznaczyć, że Olga jest absolwentką pierwszej edycji naszego projektu „Aktywni dla Polski”. Edycja druga już wkrótce!
Czytaj dalej...

Panel dyskusyjny „Społeczeństwo i polityka współczesnej Irlandii”

Panel dyskusyjny „Społeczeństwo i polityka współczesnej Irlandii”

Przedstawiamy Państwu krótką fotorelację z dzisiejszego panelu dyskusyjnego „Społeczeństwo i polityka współczesnej Irlandii”, podczas którego swój referat pt. „Zapomniana placówka. Nieznana historia Konsulatu Generalnego RP w Dublinie po II Wojnie światowej” wygłosił koordynator Ośrodka – Michał Dworski.

Wśród panelistów udział wzięli także dr Michał Wallner (UMCS), który wygłosił referat nt. roli duchowieństwa katolickiego w pracach nad Konstytucją Irlandii z 1937 roku. Następnie o sytuacji Irlandii w kontekście dokonującego się Brexitu mówił dr Szymon Bachrynowski (Centrum Analiz Sejmowych/ Collegium Bobolanum). Panel został zakończony wystąpieniem dra Michała Kozery (WSSMIKS), który przybliżył zebranym specyfikę partii politycznych w Irlandii.

Dziękujemy za możliwość włączenia się w Obchody Dni św. Patryka w Lublinie Fundacji Kultury Irlandzkiej. Pragniemy również podziękować za dzisiejszą współpracę Centrum Brytyjskiemu UMCS Lublin oraz naszym wyśmienitym prelegentom.

Czytaj dalej...

Projekcja filmu „Paszporty Paragwaju”

Projekcja filmu „Paszporty Paragwaju”

Wraz z Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie zapraszamy na otwarty pokaz filmu „Paszporty Paragwaju”, który odbędzie się 25 marca o godz. 16:00 w sali IPN przy ul. Wodopojnej.

Film „Paszporty Paragwaju” w reżyserii Roberta Kaczmarka opowiada mało znaną historię współpracy polsko-żydowskiej, której celem nadrzędnym było życie drugiego człowieka. W latach 1942–1943 w poselstwie RP w Bernie funkcjonowała nieformalna grupa złożona z polskich dyplomatów oraz działaczy organizacji żydowskich. Wspólnie działali na rzecz uzyskiwania paszportów państw Ameryki Południowej. Fałszywe dokumenty trafiały do Żydów w okupowanej Europie, którzy dzięki nim uniknęli w większości wywózek do niemieckich obozów zagłady.

 

Czytaj dalej...

Konferencja „Wolni-Niewolni: społeczne, prawne i historyczne aspekty handlu ludźmi”.

Konferencja „Wolni-Niewolni: społeczne, prawne i historyczne aspekty handlu ludźmi”.

 

8 marca 2019 roku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa od nazwą „Wolni-Niewolni: społeczne, prawne i historyczne aspekty handlu ludźmi”.

Wydarzenie odbyło się w przedwojennej Sali Kolumnowej Lubelski Urząd Wojewódzki, który był również współorganizatorem konferencji tak jak HAART Kenya i Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Panele dyskusyjne zgromadziły 26 czynnych uczestników – ekspertów, doktorantów, studentów – którzy prezentowali swoje spostrzeżenia dotykając różnych aspektów procederu handlu ludźmi.

Reprezentowali oni wiele ośrodków naukowych z całej Polski. Tym samym gościliśmy panelistów z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uczelni Łazarskiego, Wojskowej Akademii Technicznej oraz z Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Konferencję w imieniu Wojewody Lubelskiego otworzyła Dyrektor Generalna Pani Agata Grula, a w pierwszym panelu wystąpili goście specjalni – Radosław Malinowski (Tangaza College w Nairobi), prof. Maciej Jońca (Katedra Prawa Rzymskiego KUL) oraz adw. dr Robert Tabaszewski (Katera Praw Człowieka KUL)

Czytaj dalej...

Konkurs nt. współpracy Polsko – Czeskiej

Konkurs nt. współpracy Polsko – Czeskiej

Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ ogłasza konkurs pt.„Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2019”

Celem konkursu „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2019” jest rozwój szeroko pojętej współpracy w ramach polsko-czeskiego sąsiedztwa: osiągnięcia, wzajemne inspiracje, wyzwania. Szczególnym kontekstem tegorocznej edycji konkursu są ważne dla obu krajów rocznice: 30-lecia transformacji ustrojowej, 20-lecia przystąpienia do NATO, 15-lecia przystąpienia do UE oraz 10-lecia powołania Rad Programowych Forum PL-CZ.

Szczegółowe informacje na: https://www.gov.pl/…/konkurs-na-realizacje-zadania-publiczn…

Czytaj dalej...

Konkurs „Wolontariat polska pomoc 2019”

Konkurs „Wolontariat polska pomoc 2019”

Departament Współpracy Rozwojowej MSZ ogłasza otwarty konkurs „Wolontariat polska pomoc 2019” na dofinansowanie projektów wolontariatu rozwojowego w wybranych krajach afrykańskich

📌Celem konkursu będzie wyłonienie najlepszych ofert na projekty wolontariackie z propozycjami zadań publicznych, obejmujących działania rozwojowe odpowiadające założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2019”, odnoszące się do wybranych krajów priorytetowych polskiej pomocy, tj. Etiopii, Kenii, Senegalu, Tanzanii i Ugandy oraz priorytetów i rezultatów działań objętych ww. dokumentem, a także następujących krajów należących do grupy najsłabiej rozwiniętych: Rwandy i Zambii.

Ewentualne pytania można kierować pod adres mailowy wolontariat@msz.gov.pl

https://www.polskapomoc.gov.pl/Konkurs,na,realizacje,zadani…

Czytaj dalej...