SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Regio Summit – Regional and Economic Diplomacy Summit, Warszawa 9 – 10.09.2019

Regio Summit – Regional and Economic Diplomacy Summit, Warszawa 9 – 10.09.2019

Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 2019 organizowany w Warszawie w dniach 9-10 września br. to spotkanie decydentów szczebla regionalnego, krajowego oraz ekspertów pracujących w organizacjach i instytucjach samorządowych, a także powiązanych z nimi ośrodkach analitycznych, uczelniach oraz podmiotach sektora prywatnego.

Jednym z głównych założeń programowych Szczytu REDS 2019 są interdyscyplinarność i umiędzynarodowienie, które uzasadniają poszerzoną współpracę organizacyjną i programową z partnerami z kraju i zagranicy.

Debata będzie oparta na kompleksowym podejściu do zagadnień dyplomacji samorządowej, ekonomicznej i naukowej. Istotnym elementem będzie promocja przedsiębiorczości w stosunkach między regionami i lokalnymi społecznościami. Odpowiednia koordynacja działań promujących gospodarkę narodową na rynkach międzynarodowych poprzez lokalne ekosystemy tworzy warunki do skutecznej ekspansji, a tym samym wzmocnią konkurencyjność i atrakcyjność gospodarki.

Kluczowym partnerem w budowaniu silnej i dynamicznej współpracy regionalnej są uczelnie wyższe i jednostki naukowo-badawcze, które nadają ton tej współpracy nie tylko w obszarze szkolnictwa, lecz także w poszczególnych sektorach gospodarki.

Jednocześnie istotnym elementem polityki zagranicznej jest dyplomacja ekonomiczna wyrażona m.in. poprzez promocję polskiej gospodarki i przedsiębiorczości oraz przyciąganie inwestorów zagranicznych. Współpraca regionalna jest jednym z ważniejszych narzędzi służących realizacji celów dyplomacji ekonomicznej.

Podczas Szczytu zainaugurowana zostanie platforma zrzeszająca ekspertów i liderów zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Odbędzie się również szereg spotkań i warsztatów umożliwiających wymianę doświadczeń i podejmowanie nowej współpracy.

Na czas konferencji przewidziane są różne formaty działań, w tym: sesje plenarne, sesje panelowe równoległe, grupy robocze, seminaria równoległe, podpisanie porozumień pomiędzy partnerami, a także strefa wystawowa – miejsce prezentacji polskich i zagranicznych partnerów.

Do wzięcia udziału w Szczycie serdecznie zachęcamy przedstawicieli urzędów centralnych i regionalnych, wszystkich szczebli jednostek samorządów oraz zrzeszeń samorządowców; instytucji samorządu gospodarczego; przedstawicieli lokalnego biznesu; ośrodki analityczno-badawcze oraz niezależnych ekspertów z Polski i świata.

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie www.regiosummit.pl

 

Czytaj dalej...