SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Kolędowanie z Przemkiem oraz #CzarnekTweetup

We wtorkowy wieczór 23 stycznia Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie miał okazję współorganizować spotkanie noworoczne pod nazwą #koledowaniezPrzemkiem

Podczas tego przedsięwzięcia Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek spotkał się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim z użytkownikami portali społecznościowych z Facebooka, Twittera i Youtube’a.

Ponadto w trakcie całego wydarzenia mieliśmy okazję wysłuchać występu zespołu wokalnego Szeligowski Art Vocal z klasy śpiewu Agnieszki Piekaroś-Padzińskiej ze Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie, przy fortepianie z Jolantą Skorek-Münch.

Jednym z ważniejszych elementów spotkania była dyskusja Pana Wojewody z reprezentantem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie – Panem Bartoszem Czajką.

Panel dyskusyjny dotyczył szans rozwojowych Lubelszczyzny oraz tych fragmentów expose premiera Mateusza Morawieckiego, które odnosiły się do województwa lubelskiego. Nie zabrakło też analizy tych elementów expose, dotyczących jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dziękujemy za tak liczne przybycie, a wszystkim którzy przygotowywali to wydarzenie gratulujemy sukcesu!

Szczegółowa relacja dostępna jest na stronie Urzędu Wojewódzkiego: http://www.lublin.uw.gov.pl/…/wojewoda-spotkał-się-z-użytko…

 

Czytaj dalej...

Lubelska Szkołą Dyplomacji- warsztaty z debat oxfordzkich

 

Miniony weekend obfitował nie tylko w zajęcia warsztatowe z kaligrafii. Harmonogram Lubelskiej Szkoły Dyplomacji przewidywał na sobotę i niedzielę również wyjątkowe zajęcia z wystąpień publicznych.

Uczestnicy Lubelskiej Szkoły Dyplomacji mieli okazję uczestniczyć w kilkugodzinnych warsztatach z debat oksfordzkich prowadzonych przez trenerów z Krakowskie Stowarzyszenie Mówców

Nasi goście z Krakowa przeprowadzili w sumie 6 zajęć warsztatowych, które odbywały się w różnych miejscach naszego miasta.

Czytaj dalej...

Lubelska Szkoła Dyplomacji- zajęcia z kaligrafii

W miniony weekend odbył się kolejny zjazd w ramach Lubelskiej Szkoły Dyplomacji.

Tym razem uczestnicy Szkoły mieli okazję brać udział w wyjątkowych warsztatach z kaligrafii. W tajniki pięknego pisania wprowadzał nas dr Arkadiusz Adamczuk – historyk sztuki, pasjonat kaligrafii.

W sobotę i w niedzielę przeprowadziliśmy w sumie pięć zajęć warsztatowych.Wierzymy, że te wartościowe zajęcia będą służyły uczestnikom Szkoły w pogłębianiu zainteresowania kaligrafią.

Czytaj dalej...

Spotkanie z Panią Anną Marią Anders- 8 grudnia 2017

W piątek, 8 grudnia mieliśmy zaszczyt gościć w Lublinie Panią Senator Annę Marię Anders.

W trakcie spotkania otwartego Pani Anna opowiadała o historii swojego życia, wspominała dzieciństwo na emigracji, podkreślała rolę, jaką pełnił w jej życiu ojciec – gen. Władysław Anders, a także ukazała własne doświadczenia w działalności publicznej.

Prelekcji Pani Senator towarzyszyła wystawa prac poświęcona postaci gen. Władysława Andersa stworzona przez uczniów XXVII LO im. Zesłańców Sybiru w Lublinie.

Jako organizatorzy spotkania pozwoliliśmy sobie przygotować dla Pani Senator oryginalny prezent – zdjęcie 19-letniej Anny Marii Anders z 1969 roku. Odnalezione w londyńskich zbiorach archiwalnych zdjęcie przedstawia Panią Annę wśród gości biorących udział w spotkaniu Anglo-Polish Conservative Society. Była to organizacja polskich konserwatystów, którzy funkcjonowali w warunkach emigracyjnych w „polskim Londynie” współtworząc platformę współpracy Polaków i brytyjskich Torysów.

Dziękujemy Panu Wojewodzie Przemysławowi Czarnkowi za obecność podczas tego wydarzenia, jak również reprezentantom Polskiej Akademickiej Korporacji Astrea Lublinensis oraz Legii Akademickiej KUL. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy gościć Panią Senator w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Czytaj dalej...

Spotkanie autorskie z Wojciechem Sumlińskim w Borkach Radzyńskich

Celem Regionalnego Ośrodków Debaty Międzynarodowej w Lublinie jest m.in. aktywizacja społeczności Lubelszczyzny poprzez udział w inicjatywach ośrodka.

Cieszymy się, że mogliśmy po raz kolejny nawiązać współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami w regionie.

W czwartek 7-go grudnia odbyło się spotkanie autorskie z Wojciechem Sumlińskim (Dziennikarzem, publicystą), współorganizowane przez nasz ośrodek wraz z Gminą Borki i GOKiS, Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość Rejon 1. Borki oraz Stowarzyszeniem NWS Stara Wieś.

Lokalnej społeczności oraz mediom dziękujemy za liczne przybycie oraz żywe zainteresowanie inicjatywami podejmowanymi przez nasz Ośrodek.

Czytaj dalej...

Konferencja Wyszehradzka- 6 grudnia 2017

W środę 6-go grudnia odbyła się w Lublinie ogólnopolska Konferencja Wyszehradzka

W trakcie całodniowego spotkania odbyło się ponad 20 prelekcji podzielonych na trzy bloki tematyczne: 1. Prawo,gospodarka i społeczeństwo, 2. Historia, 3. Współczesność

Wśród naszych prelegentów znajdowały się osoby z różnych ośrodków naukowych – zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Głównym wydarzeniem podczas naszego wydarzenia była DEBATA O WSPÓŁCZESNYCH STOSUNKACH POLSKO-SŁOWACKICH.

Zanim jednak rozpoczęliśmy dyskusję – jej uczestnicy Pan Ambasador Peter Bak, Pani Monika Walczak (MSZ), Pan Jakub Groszkowski (OSW), Pani dr Justyna Pokojska (UW), Pan Jakub Łoginow (Port Europa) oraz dr Łukasz Lewkowicz (UMCS) zostali ugoszczeni u Prorektora KUL ks. prof. Andrzeja Kicińskiego.

Następnie odbyła się niezwykle wartościowa debata, dotykająca bardzo wielu aspektów relacji polsko-słowackich, która trwała 3 godziny.

Wszystkim obecnym dziękujemy za wytrwałość, prelegentom za przyjazd na Lubelszczyznę, a mediom za stworzenie wielu relacji z tego przedsięwzięcia.

Cieszymy się, że tak ważne wydarzenie mogło się odbyć pod szyldem naszego Ośrodka.

Czytaj dalej...