SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Debaty z udziałem liderów polonijnych i warsztaty dla młodzieży polskiej

Sierpień był dla naszego Ośrodka niezwykle aktywny! Wszystko za sprawą Polonii z całego świata, która tłumnie odwiedziła Lublin.
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej realizował w tym czasie szereg działań, skierowanych zarówno do polonusów, jak i mieszkańców Lubelszczyzny.
Pierwszym z organizowanym przez nas wydarzeń była debata, która odbyła się 11 sierpnia w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Jej tematem były perspektywy współpracy Polonii z Macierzą a odbyła się z udziałem liderów organizacji polonijnych z Brazylii, USA, Rosji, Czech i Mołdawii. Oprócz wypowiedzi bezpośrednio zaangażowanych w działalność bardzo cenne w debacie okazały się wypowiedzi młodzieży, która podała konkretne a przy tym niezwykle ciekawe propozycje wsparcia Polaków zagranicą.
14 sierpnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się debata przedstawicieli organizacji polonijnych z całego świata z prezydentem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, panem Tadeuszem Piłatem na czele. Wcześniej szanownych gości oraz pracowników RODM przyjął rektor KUL, ks. prof. Antoni Dębiński na spotkaniu zaaranżowanym przez nasz Ośrodek. Spotkanie to było szczególnie ważne dla omówienia wsparcia, jakie może zaoferować najstarsza lubelska uczelnia organizacjom i młodzieży polskiej z zagranicy. Sama debata przyciągnęła w mury Uniwersytetu wielu słuchaczy, chcących dowiedzieć się z pierwszej ręki tego, jak wygląda sytuacja Polonii w różnych krajach świata. Biorąc pod uwagę liczbę panelistów oraz różnorodność środowisk z jakich przybyli można ostrożnie stwierdzić, że było to jedno z największych tego typu wydarzeń w naszym mieście!
Oprócz wydarzeń oficjalnych szczególnie ważne były dla nas bezpośrednie spotkania z polonusami, zarówno liderami jak i przedstawicielami młodzieży, do których skierowaliśmy warsztaty obejmujące umiejętności, które mogą wykorzystać do umacniania polskości w swoich środowiskach. Cieszymy się także, że realnie pomogliśmy niektórym z nich, podejmując choćby interwencję w sprawie rozpoczęcia studiów w naszym kraju.
Cały cykl debat, spotkań i warsztatów uświadomił nam rzecz najważniejszą- Polonia jest dla Polski szczególnym źródłem żywego patriotyzmu i aktywności, jakiej często brakuje naszemu społeczeństwu. Biorąc to pod uwagę staje się szczególnie ważnym utrzymywanie silnych i częstych kontaktów z Polakami rozsianymi po całym świecie, stanowiących niezwykle cenny komponent naszego narodu.

Czytaj dalej...

Kryzys migracyjny- sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

W dniach 28-29 lipca Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie zorganizował trzy wykłady poświęcone kryzysowi migracyjnemu. Naszym gościem specjalnym, który przyjechał do nas z Warszawy, był red. Michał Bruszewski – dziennikarz, fotograf i podróżnik.

Zaplanowaliśmy spotkania w Lublinie, Radzyniu Podlaskim i Białej Podlaskiej, które mimo okresu wakacyjnego, cieszyły się zainteresowaniem – za co bardzo dziękujemy!

Podczas wydarzenia w Lublinie zaproponowaliśmy formułę dyskusji, w której udział wziął także prof. Maciej Munnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Niezwykle owocna debata pomiędzy naszymi prelegentami niewątpliwie podniosła stan wiedzy uczestników spotkania na temat Bliskiego Wschodu.

Spotkania w Radzyniu Podlaskim oraz w Białej Podlaskiej miały charakter wystąpień z prezentacją, dotąd nieopublikowanych, zdjęć red. Bruszewskiego, z jego podróży do Irackiego Kurdystanu.

Nasze spotkania nie odbyłyby się, gdyby nie wsparła nas pomocna dłoń licznych organizacji lokalnych takich jak: Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Inspektorat Radzyń oraz Rejon 1. Borki, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana czy Radzyński Ośrodek Kultury. Bardzo Państwu dziękujemy!

Podczas naszych wykładów udało się nam także pomóc Caritas, gdyż w trakcie ich trwania zbieraliśmy datki na akcję „Rodzina rodzinie”, która jest przeznaczona na wsparcie dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

Warto podkreślić, że podczas wszystkich trzech spotkań zostało poruszone całe spectrum zagadnień związanych z kryzysem migracyjnym. Przedstawiono mapę konfliktów na Bliskim Wschodzie, zarysowano etnografię tego terenu, wskazano światową grę mocarstw w kontekście Bliskiego Wschodu, uwypuklono przyczyny obecnego kryzysu migracyjnego, dyskutowano o uchodźcach wewnętrznych, pomocy humanitarnej, wsparciu polskiego rządu oraz o tragicznym losie chrześcijan i jazydów na Bliskim Wschodzie.

Jako organizatorzy tego przedsięwzięcia chcielibyśmy raz jeszcze bardzo serdecznie podziękować red. Mike Bruszewski za przyjazd na Lubelszczyznę. Jesteśmy wdzięczni za tak niezwykłe i poruszające spotkania, które pozostawiły po sobie bardzo widoczny ślad. Życzymy powodzenia w dalszej pracy dziennikarskiej!

Czytaj dalej...

Wycieczka „Lublin- na Jagiellońskim Szlaku” 27 lipca 2017

 

27 lipca Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie zorganizował niecodzienny spacer pod nazwą „Lublin – na Jagiellońskim Szlaku”. Bardzo dziękujemy naszemu przewodnikowi, Panu Januszowi Kopaczkowi, który wprowadził nas, uczestników, w atmosferę „jagiellońskiego Lublina”.
Możliwość odkrycia naszego miasta z tej perspektywy okazało się bardzo wartościowym doświadczeniem️ – postaramy się również w przyszłości inicjować podobne wydarzenia

Czytaj dalej...

Bezpłatny kurs języka hiszpańskiego

W miniony weekend zakończyliśmy nasz wakacyjny kurs języka hiszpańskiego.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w tym wydarzeniu i gratulujemy otrzymania certyfikatów .
Przypominamy jednocześnie, że w sierpniu planujemy kontynuować nasz kurs.
Nie wykluczamy także poszerzenia naszej oferty o kolejne języki obce .

¡Hasta luego!

Czytaj dalej...

„Nigdym ja Ciebie, ludu, nie rzuciła”- pokaz filmu i spotkanie z reżyserem.

27 czerwca 2017 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie przy współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” zorganizował projekcję filmu pod nazwą „Nigdym ja Ciebie, ludu, nie rzuciła”, po której zakończeniu odbyło się spotkanie z reżyserem Panem Januszem Hanasem.

Warto dodać, że zdjęcia do filmu kręcono w Kamieńcu Podolskim, Chocimiu, Łucku, Lwowie i Latyczowie.

Wydarzenie miało miejsce w siedzibie Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Lublinie.

Czytaj dalej...

Debata „Pojednanie polsko- ukraińskie? Wymiana doświadczeń” oraz inauguracja RODM Lublin

26 czerwca odbyła się współorganizowana przez nas wraz z Instytutem Pamięci i Dziedzictwa Kresowego, Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Ukrainicum oraz Akademickim Klubem Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum debata pt.: „Pojednanie polsko-ukraińskie? Wymiana doświadczeń”. Wśród prelegentów znaleźli się: Wiceminister Spraw Zagranicznych Bartosz Cichocki, bp. Marian Buczek (biskup diecezjalny Charkowa-Zaporoża 2009-2014), prof. Czesław Partacz (Międzynarodowe Stowarzyszenie Ukrainistów), prof. Włodzimierz Osadczy (Dyrektor Centrum Ucrainicum KUL), prof. Andrzej Zapałowski (Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego w Rzeszowie), dr Stanisław Stępień (Dyrektor Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu), poseł Tomasz Rzymkowski (Kukiz ’15) oraz poseł Artur Soboń (PiS). W dyskusji między znawcami poruszono wiele ważnych kwestii dotyczących stosunków z Ukrainą, głównie społecznych i ekonomicznych. Podkreślano potrzebę pojednania, wskazywano przeszkody, ale i sposoby jego osiągnięcia, proponowano kierunki polityki wobec wschodniego sąsiada.
Spotkanie połączone było z oficjalną inauguracją działalności lubelskiego oddziału RODM której uroczyście dokonali Wiceminister Spraw Zagranicznych Bartosz Cichocki oraz Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie!

 

Czytaj dalej...