SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Debata: Bliskowschodnia szachownica. Dynamika stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie.

Zapraszamy do zapoznania się z zapisem debaty „Bliskowschodnia szachownica. Dynamika stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie” która odbyła się 7 maja 2021 roku.

W trakcie dyskusji rozmawialiśmy o skomplikowanej sieci układów, sojuszy i konfliktów na Bliskim Wschodzie, przedstawiając głównych aktorów kreujących dynamikę relacji w tym regionie świata. Omówiliśmy strony konfliktów i staraliśmy się wyjaśnić powiązania pomiędzy poszczególnymi krajami a organizacjami religijnymi, terrorystycznymi czy paramilitarnymi.
W debacie udział wzięli:
dr Leszek Sykulski – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (w specjalności: geopolityka i geografia polityczna), historyk, nauczyciel akademicki. Kierownik pierwszych w Polsce studiów podyplomowych Geopolityka i Geostrategia; biegły sądowy w zakresie bezpieczeństwa państwa i ekstremizmu politycznego; prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pełni funkcję prodziekana ds. nauki Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych WSBiP.
red. Michał Bruszewski – publicysta geopolityczny z wieloletnim doświadczeniem dziennikarskim. Autor reportaży o pomocy humanitarnej Kościoła katolickiego w Iraku i na wschodniej Ukrainie.
Moderacja: Michał Dworski – koordynator RODM w Lublinie.