SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Debata „Co po prawie? Wybierz dalszą ścieżkę kariery”

7 grudnia 2022 roku wspólnie z dwiema organizacjami akademickimi: Forum Debat Społecznych oraz Korporacją Akademicką Astrea Lublinensis zorganizowaliśmy na KUL debatę „Co po prawie? Wybierz dalszą ścieżkę kariery” poświęconą dalszym możliwościom rozwijania kariery zawodowej dla absolwentów prawa.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:
– dr hab. Paweł Zdanikowski – sędzia
– mec. Łukasz Sygocki – adwokat
– mec. Konrad Wach – radca prawny
– Marcin Komadowski – doradca restrukturyzacyjny
– Olgierd Andruszczyszyn – przedstawiciel Akademii Dyplomatycznej MSZ
Dziękujemy prelegentom za podzielenie się ze studentami swoimi refleksjami, a także słuchaczom, którzy licznie przybyli na debatę oraz aktywnie uczestniczyli w dyskusji.