SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Debata „Jaka będzie przyszłość Grupy Wyszehradzkiej?”

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z debatą zatytułowaną „Jaka będzie przyszłość Grupy Wyszehradzkiej?”

W debacie udział wzięli:
Vit Dostal (Centrum Badawcze AMO),
dr Konrad Popławski (Ośrodek Studiów Wschodnich – OSW),
dr Łukasz Lewkowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/IEŚ),
Michał Dworski (RODM Lublin).
Współorganizatorem debaty jest Instytut Europy Środkowej.