SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Debata „Jesień Narodów – 30 lat później” oraz podsumowanie Szkoły Wyszehradzkiej

29 maja 2019 r. w ramach ostatniego spotkania „Szkoły Wyszehradzkiej” odbyła się debata ekspercka z udziałem prof. Mieczysława Ryby (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), prof. Wojciecha Sokoła (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) oraz dra Łukasza Lewkowicza (Instytut Europy Środkowej, Wydział Politologii UMCS). Debata dotyczyła 30. rocznicy demokratycznych przemian w Europie Środkowo-Wschodniej w ramach tzw. „Jesieni Narodów”.

Warto odnotować, że tego samego dnia przed debatą odbyła się konferencja naukowa z udziałem uczestników Szkoły, którzy referowali na temat przemian zachodzących w państwach Grupy Wyszehradzkiej oraz państwach sąsiednich.

Podczas debaty nasi eksperci rozmawiali m.in. o:

  • Przyczynach „Jesieni Narodów” oraz jej bilansie,
  • charakterystyce przemian ustrojowych w poszczególnych państwach regionu,
  • roli pontyfikatu papieża Jana Pawła II w kontekście zachodzących zmian w Europie Środkowo-Wschodniej,
  • stosunku Moskwy do zachodzących zmian, oraz o tym, czy z perspektywy czasu można uznać, że zmiany po roku 1989 zakończyły się sukcesem dla Europy Środkowo-Wschodniej.

Po debacie nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów potwierdzających ukończenie „Szkoły Wyszehradzkiej”.

Pragniemy raz jeszcze podziękować Słowackiej Akademii Nauk – Instytutowi Nauk Politycznych, Instytutowi Europy Środkowej, Institute for Cultural Relations Policy, Polskiemu Instytutowi Badawczemu i Muzeum w Budapeszcie oraz Instytutowi Słowackiemu w Warszawie za objęcie patronatem honorowym naszego projektu. Dziękujemy również dr Łukaszowi Lewkowiczowi za nadzór merytoryczny nad projektem.

Wydarzenie relacjonowane było przez lokalne media:

https://lublin.tvp.pl/42844986/debata-o-30leciu-demokratycznych-przemian-w-europie-srodkowowschodniej?fbclid=IwAR0N-QhuZle8vAmNB6BHO6XJbU8iwalr8-Z0YXJD2v9KZIHDBSWGUNno72I

https://www.radio.lublin.pl/news/lublin-debatuja-o-procesach-demokratycznych?fbclid=IwAR2FU8WLA1w4Lmp-4X_pPJei6IOgW-278WbrqlO-MU_RVtGPUWjd6m8NqL0

https://ies.lublin.pl/aktualnosci/szkola-wyszehradzka-w-lublinie-z-udzialem-analitykow-ies-29-maja-2019-r-03062019?fbclid=IwAR1eqB9pXc17h8gdz_11ZENbdP-ACCwLuxSifvOlXL7NeRyhcFQxKC-dyII

Fotorelacja: