SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Debata liderów polonijnych z całego świata! 14 sierpnia 2017

Serdecznie zapraszamy Państwa na wyjątkową debatę w której wezmą udział liderzy organizacji polonijnych z różnych stron świata:

– Tadeusz Piłat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych,
– Frank Spula – Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej,
– Andżelika Borys – Prezes Zwiąku Polaków na Białorusi,
– Michał Mackiewicz – Prezes związku Polaków na Litwie, Poseł na Sejm RL,
– Jerzy Barycki – Prezes Rady Naczelnej Kongresu Polonii Kanadyjskiej,
– Sergiusz Fiel – Wiceprezes Kongresu Polaków w Rosji,
– Sergio Sechinski – BRASPOL, Oddział w Porto Alegre,
– Antonii Stefanowicz – Prezes Związku Polaków na Ukrainie,
– Łarysa Wermińska – Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na Ukrainie,
– Helena Studencka – Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce,
– Stanisław Kowalik – Prezes Klubu Ziemi Lubelskiej w Chicago,
– Krzysztof Kuliński – Prezes Wschodnioeuropejskiego Towarzystwa Kulturalnego w Stanie Wisconsin,
– Stanisława Rawicka – Wiceprezes Wydziału stanu Illinois Kongresu Polonii Amerykańskiej,
– Lilia Gurska – Stowarzyszenie „Dom Polski” w Bielcach i Styrczy,
– Irena Orszulik – Macierz Szkolna w Republice Czeskiej,
– Helena Marczukiewicz – Wiceprezes Związku Polaków na Białorusi,
– Emilia Chmielowa – Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie,
– Emil Legowicz – Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej,
– Jerzy Sokalski – Wiceprezes Związku Polaków na Ukrainie,
– Helena Chomenko – Prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego w Białej Cerkwi.

Nasze spotkanie odbędzie się 14 sierpnia 2017 roku o godzinie 17.30 w sali CTW 408 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.