SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Debata „Pojednanie polsko- ukraińskie? Wymiana doświadczeń” oraz inauguracja RODM Lublin

26 czerwca odbyła się współorganizowana przez nas wraz z Instytutem Pamięci i Dziedzictwa Kresowego, Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Ukrainicum oraz Akademickim Klubem Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum debata pt.: „Pojednanie polsko-ukraińskie? Wymiana doświadczeń”. Wśród prelegentów znaleźli się: Wiceminister Spraw Zagranicznych Bartosz Cichocki, bp. Marian Buczek (biskup diecezjalny Charkowa-Zaporoża 2009-2014), prof. Czesław Partacz (Międzynarodowe Stowarzyszenie Ukrainistów), prof. Włodzimierz Osadczy (Dyrektor Centrum Ucrainicum KUL), prof. Andrzej Zapałowski (Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego w Rzeszowie), dr Stanisław Stępień (Dyrektor Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu), poseł Tomasz Rzymkowski (Kukiz ’15) oraz poseł Artur Soboń (PiS). W dyskusji między znawcami poruszono wiele ważnych kwestii dotyczących stosunków z Ukrainą, głównie społecznych i ekonomicznych. Podkreślano potrzebę pojednania, wskazywano przeszkody, ale i sposoby jego osiągnięcia, proponowano kierunki polityki wobec wschodniego sąsiada.
Spotkanie połączone było z oficjalną inauguracją działalności lubelskiego oddziału RODM której uroczyście dokonali Wiceminister Spraw Zagranicznych Bartosz Cichocki oraz Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie!