SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Debata „Polacy w walce z dwoma totalitaryzmami”

18 września odbyło się spotkanie „Polacy w walce z dwoma totalitaryzmami – co świat zawdzięcza Polsce. Spojrzenie z perspektywy 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej”.

Podczas debaty został poruszony temat wysiłku zbrojnego Polski, która we wrześniu 1939 roku stała się obiektem agresji III Rzeszy Niemieckiej i Związku Radzieckiego.

Spotkanie rozpoczęło się od przemyśleń dyskutantów na temat 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przeanalizowali oni położenie państwa polskiego w przededniu 1 września 1939 roku, omówili działania wojenne podczas kampanii wrześniowej, a także wskazywali na poszczególne ruchy wojsk polskich po 17 września 1939 roku, czyli agresji sowieckiej na wschodnie ziemie II Rzeczypospolitej.

W debacie udział wzięli:
Prof. Tomasz Panfil (Instytutu Pamięci Narodowej, KUL)
Red. Tadeusz Płużański ( Fundacja „Łączka”, TVP Historia)

Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Lublinie, które było współorganizatorem wydarzenia wraz z Fundacja Scytia.