SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Debaty z udziałem liderów polonijnych i warsztaty dla młodzieży polskiej

Sierpień był dla naszego Ośrodka niezwykle aktywny! Wszystko za sprawą Polonii z całego świata, która tłumnie odwiedziła Lublin.
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej realizował w tym czasie szereg działań, skierowanych zarówno do polonusów, jak i mieszkańców Lubelszczyzny.
Pierwszym z organizowanym przez nas wydarzeń była debata, która odbyła się 11 sierpnia w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Jej tematem były perspektywy współpracy Polonii z Macierzą a odbyła się z udziałem liderów organizacji polonijnych z Brazylii, USA, Rosji, Czech i Mołdawii. Oprócz wypowiedzi bezpośrednio zaangażowanych w działalność bardzo cenne w debacie okazały się wypowiedzi młodzieży, która podała konkretne a przy tym niezwykle ciekawe propozycje wsparcia Polaków zagranicą.
14 sierpnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się debata przedstawicieli organizacji polonijnych z całego świata z prezydentem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, panem Tadeuszem Piłatem na czele. Wcześniej szanownych gości oraz pracowników RODM przyjął rektor KUL, ks. prof. Antoni Dębiński na spotkaniu zaaranżowanym przez nasz Ośrodek. Spotkanie to było szczególnie ważne dla omówienia wsparcia, jakie może zaoferować najstarsza lubelska uczelnia organizacjom i młodzieży polskiej z zagranicy. Sama debata przyciągnęła w mury Uniwersytetu wielu słuchaczy, chcących dowiedzieć się z pierwszej ręki tego, jak wygląda sytuacja Polonii w różnych krajach świata. Biorąc pod uwagę liczbę panelistów oraz różnorodność środowisk z jakich przybyli można ostrożnie stwierdzić, że było to jedno z największych tego typu wydarzeń w naszym mieście!
Oprócz wydarzeń oficjalnych szczególnie ważne były dla nas bezpośrednie spotkania z polonusami, zarówno liderami jak i przedstawicielami młodzieży, do których skierowaliśmy warsztaty obejmujące umiejętności, które mogą wykorzystać do umacniania polskości w swoich środowiskach. Cieszymy się także, że realnie pomogliśmy niektórym z nich, podejmując choćby interwencję w sprawie rozpoczęcia studiów w naszym kraju.
Cały cykl debat, spotkań i warsztatów uświadomił nam rzecz najważniejszą- Polonia jest dla Polski szczególnym źródłem żywego patriotyzmu i aktywności, jakiej często brakuje naszemu społeczeństwu. Biorąc to pod uwagę staje się szczególnie ważnym utrzymywanie silnych i częstych kontaktów z Polakami rozsianymi po całym świecie, stanowiących niezwykle cenny komponent naszego narodu.