SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Dyskusja nad książką „Dziennik czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego”

10 maja przy współpracy Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum, Koła Naukowego Historyków Studentów KUL i Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie zorganizowana została dyskusja nad książką „Dziennik czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego”. Prof. Jarosław Rabiński oraz dr Ewa Rzeczkowska, przy okazji omówienia stworzonej wspólnie publikacji, opowiadali o ważnych, a mało znanych faktach z życia gen. Sikorskiego i polskiej polityki zagranicznej czasów II wojny światowej. Dziękujemy za przybycie!