SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Dziedzictwo polskiej emigracji politycznej 1939-1990 – zapis konferencji

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zapisem konferencji, zatytułowanej „Dziedzictwo polskiej emigracji politycznej 1939-1990”, której byliśmy współorganizatorami.

W grudniu tego roku obchodzimy wydarzenie, które zapisało się niezwykle symbolicznie na kartach naszej historii. 30 lat temu miało miejsce przekazanie insygniów prezydenckich przez ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego wybranemu w wolnych wyborach Lechowi Wałęsie.
Konferencja poświęcona jest przede wszystkim działalności emigracji politycznej w czasie II wojny światowej, a także w latach powojennych. Naszym celem jest ukazanie wkładu Polonii w kształtowanie się najnowszej historii naszego narodu.
⠀⠀
W sposób szczególny chcemy przypomnieć, że w latach 1945 – 1990 istniały legalne władze polskie, funkcjonujące na mocy konstytucji kwietniowej i w warunkach emigracji zachowujące ciągłość państwową II Rzeczypospolitej.