SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

„Éire: społeczeństwo, polityka i ustrój współczesnej Irlandii” cz. 1

Prezentujemy Państwu zapis z konferencji naukowej zatytułowanej „Éire: społeczeństwo, polityka i ustrój współczesnej Irlandii”, którą nasz Ośrodek wraz z Fundacja Scytia oraz Katedrą Systemów Politycznych i Praw Człowieka UMCS ma przyjemność organizować. Konferencja odbyła się z okazji rocznicy powstania Wolnego Państwa Irlandzkiego, co nastąpiło w wyniku podpisania traktatu irlandzko – angielskiego 6 grudnia 1921 roku.

Ze względu na czas trwania konferencji postanowiliśmy umieścić jej zapis na naszych mediach społecznościowych w dwóch częściach.
Zachęcamy do zapoznania się z częścią pierwszą, w której otwarcia konferencji dokonał prof. Grzegorz Janusz – Kierownik Katedry Systemów Politycznych i Praw Człowieka UMCS.
Wykład inauguracyjny pod nazwą: „Nacjonalizm i republikanizm jako źródła państwowości irlandzkiej w XX wieku” wygłosił prof. Wawrzyniec Konarski (Grupa Uczelni Vistula). C
zęść pierwszą kończy referat dra Szymona Bachrynowskiego (Collegium Bobolanum) pod tytułem „Perspektywy zjednoczenia Irlandii po brexicie”.