SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

„Éire: społeczeństwo, polityka i ustrój współczesnej Irlandii” cz. 2

Udostępniamy Państwu drugą część zapisu konferencji „Éire: społeczeństwo, polityka i ustrój współczesnej Irlandii”.

 Swoje referaty wygłosili:
  • dr Łukasz Wawrowski (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie) – „Samorząd terytorialny w Irlandii – czy i dlaczego warto o nim mówić?
  • dr Maciej Furtas (STSW Filia w Dublinie – polska uczelnia wyższa w Irlandii) – „Na straży Bunreacht na héireann” – Prezydent Irlandii
  • dr Michał Wallner (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – „Celtycka, wiejska, katolicka. Irlandia w myśli politycznej Éamona de Valery”,
  • mgr Michał Dworski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie) – „Na czele ostatniego konsulatu II Rzeczpospolitej. Charakterystyka działalności Ministra Wacława Tadeusza Dobrzyńskiego w Irlandii po zakończeniu II wojny światowej”