SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Historia polskiej dyplomacji

27 marca 2017 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbył się pierwszy wykład z cyklu dotyczącego historii polskiej dyplomacji. Wykład został wygłoszony przez prof. Cezarego Tarachę, kierownika Katedry Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL, a całe przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie we współpracy z Katedrą Świata Hiszpańskiego Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL oraz Kołem Hiszpańsko – Polskie KUL. Wykład dotyczył relacji polsko – hiszpańskich na płaszczyźnie dyplomatycznej w czasach nowożytnych (XVI – XVIII w.).
Wkrótce dostępne będzie nagranie wykładu.