SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Hola España. III Ogólnopolski Kongres Młodych Hispanistów

W dniach 1–2 kwietnia (poniedziałek, wtorek) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbędzie się III Ogólnopolski Kongres Młodych Hispanistów.Wydarzenie organizowane jest przez Koło Hiszpańsko-Polskie KUL, Katedrę Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie. Kongres rozpocznie się oficjalnie o godzinie 11:00 w sali CTW 113.
Wykłady inauguracyjne poprowadzą Alberto Salas Barahona, Ambasador Republiki Peru w Polsce oraz Guillermo Escribano Manzano, Zastępca Ambasadora Hiszpanii w Polsce. Podczas kongresu będzieobecny również Ks. prof. Antoni Dębiński, rektor KUL. Wśród prelegentów znajdąsię przedstawiciele wielu zagranicznych uniwersytetów m.in. Universidad de Salamanca, Universidad de Murcia, Universidad de Málaga, Universidad Internacional del Ecuador, Universidad de Valladolid.Kongres jest skierowany do osób zainteresowanych problematyką hispanistyczną i prowadzących badania w zakresie studiów hispanistycznych w szerokim tego słowa znaczeniu. Tematyka zgłaszanych referatów jest dowolna i nie przewidziano motywu przewodniego, wystąpienia prelegentów będą zawierać się w obszarze studiów hispanistycznych, także na polu interdyscyplinarnym oraz porównawczym.
Obradykongresowe będą się odbywały w dwóch wyodrębnionych i równoległych sekcjach: historyczno-kulturowej i literaturoznawczo-lingwistycznej.
Serdecznie zapraszamy!