SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

I Zjazd III edycji Lubelskiej Szkoły Dyplomacji

Zainaugurowaliśmy III edycję Lubelskiej Szkoły Dyplomacji!

26 października miał miejsce I Zjazd Lubelskiej Szkoły Dyplomacji. Sobotę rozpoczęliśmy od wykładu przeprowadzonego przez Koordynatora Ośrodka – Pana Michała Dworskiego, który przedstawił cele oraz założenia Lubelskiej Szkoły Dyplomacji.

Następnie wykład inauguracyjny pt. „Globalne konsekwencje kryzysu na Ukrainie” wygłosił prof. Tomasz Stępniewski (Zastępca dyrektora IEŚ ds. badawczo-analitycznych/KUL), który omówił źródła kryzysu ukraińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem polityki Federacji Rosyjskiej w tym zakresie.

Po przerwie kawowej uczestnicy projektu mieli okazję wysłuchać wykładu red. Michała Bruszewskiego (Tygodnik Solidarność) pt. „Ukraina – Geopolityczna lekcja dla Polski”. Wykład został ubogacony autorskimi zdjęciami ze wschodniej Ukrainy, które nasz prelegent miał okazję wykonać podczas swojego pobytu na terenach objętych działaniami wojennymi. Po zakończeniu prelekcji odbyła się dyskusja z udziałem uczestników Szkoły.

Drugi dzień Zjazdu rozpoczął się od wykładu dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik (Kierownik Zespołu Bałtyckiego IEŚ) pt. „Rola i znaczenie państw bałtyckich w polityce zagranicznej Polski”. Pani doktor przedstawiła zarys historii państw bałtyckich po upadku Związku Sowieckiego, a także proces ich dążenia do struktur euroatlantyckich.

I Zjazd Lubelskiej Szkoły Dyplomacji zakończył się wykładem dra Łukasza Lewkowicza (Starszy analityk w Zespole Wyszehradzkim IEŚ/UMCS) pt. „Inicjatywa Trójmorza: szanse i wyzwania dla państw regionu Europy Środkowej”. Następnie dr Łukasz Lewkowicz przeprowadził warsztat z rozwiązywania testów na aplikację dyplomatyczno-konsularną, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dot. Europy Środkowej.

Wszystkim obecnym, zarówno prelegentom jak i uczestnikom Szkoły dziękujemy za spotkanie oraz możliwość wspólnej dyskusji!