SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

II zjazd Lubelskiej Szkoły Dyplomacji

II Zjazd Lubelskiej Szkoły Dyplomacji już za nami!

I dzień (16.11) Szkoły rozpoczęliśmy od dyskusji na temat „Perspektywy rozwoju kariery zawodowej dla młodych ludzi w środowisku międzynarodowym”. Dyskusję poprzedził wykład Michała Dworskiego – Koordynatora Ośrodka, który przybliżył uczestnikom oferty pracy oraz staży w instytucjach UE, a także omówił poszczególne etapy rekrutacji.

🖊 Następnie dr Robert Tabaszewski (KUL) przeprowadził wykład pt. „Europejska Konwencja Praw Człowieka – oblicza stosowania polskiego prawa i praktyki dyplomatycznej na szczeblu międzynarodowym”, który został połączony z warsztatem pisania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Sobotę zakończyliśmy wykładem dra hab. Konrada Pawłowskiego (Kierownika Zespołu Bałkańskiego IEŚ) pt. „Serbia i Kosowo. W poszukiwaniu finalnego rozwiązania konfliktu”.

II dzień (17.11) rozpoczął się od wykładu Pani Iwony Jakuszko-Dudki (Naczelnik Wydziału Europy Środkowej w Departamencie Polityki Europejskiej MSZ), który został poświęcony funkcjonowaniu Grupy Wyszehradzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (IVF). Uczestnicy projektu mieli również okazję porozmawiać z Panią Naczelnik o specyfice pracy w służbie zagranicznej. 🇵🇱🇨🇿🇸🇰🇭🇺

II Zjazd Lubelskiej Szkoły Dyplomacji zakończył się warsztatami z „Negocjacji w stosunkach międzynarodowych”, które przeprowadził Pan Oskar Kochman. Podczas szkolenia młodzi adepci dyplomacji mogli dowiedzieć się więcej o zasadach, technikach oraz stylach prowadzenia negocjacji. Po części teoretycznej uczestnicy projektu zostali podzieleni na grupy, w których musieli zmierzyć się z kazusami przedstawiającymi konkretne sytuacje dyplomatyczne. Zadanie polegało na wypracowaniu optymalnych rozwiązań negocjacyjnych.

Następnie została przeprowadzona gra symulacyjna pt. Traktat Pokojowy. Scenariusz gry został oparty na negocjacjach traktatu wersalskiej z okazji 100. rocznicy jego podpisania. Celem gry było wynegocjowanie i podpisanie traktatu pokojowego w ramach negocjacji trójstronnych.

Wszystkim obecnym, zarówno prelegentom jak i uczestnikom Szkoły dziękujemy za spotkanie oraz możliwość wspólnej dyskusji!