SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

III edycja programu „Aktywni dla Polski” – oferta dla lubelskich organizacji pozarządowych

Zachęcamy do aplikowania do III edycji „Aktywnych dla Polski” – Programu Stypendialnego im. Prezydenta RP na Uchodźstwie Stanisława Ostrowskiego!

Program stypendialny ma na celu uhonorowanie młodych Polaków mieszkających na Ukrainie i Białorusi i aktywnie uczestniczących w życiu swoich społeczności. III edycja programu skierowana jest także do przedstawicieli lubelskich organizacji pozarządowych! Poprzez Program Stypendialny chcemy budować więzi pomiędzy młodym pokoleniem Polaków w kraju i na Wschodzie.

Organizatorami Programu Stypendialnego im. Prezydenta RP na Uchodźstwie dra Stanisława Ostrowskiego – „Aktywni dla Polski” są: Instytut im. Generała Władysława Andersa, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie oraz Fundacja Scytia.

 

Jesteś osobą w wieku 18-35 lat?

Aktywnie działasz w organizacji pozarządowej na terenie województwa lubelskiego?

Chciałbyś nawiązać współpracę z młodymi Polakami, mieszkającymi na Ukrainie i Białorusi?

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i poziom organizacyjny swojego stowarzyszenia?

 

Program Stypendialny im. Prezydenta RP na Uchodźstwie Stanisława Ostrowskiego – Aktywni dla Polski w swojej III edycji jest otwarty także dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z Lublina i Lubelszczyzny. Naszym celem jest animacja i zwielokrotnienie kontaktów organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego z Polakami mieszkającymi na Ukrainie i w Białorusi. Pomysł ma wpłynąć na rozwój wzajemnych relacji, co umożliwi podjęcie wielu inicjatyw służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego na Lubelszczyźnie oraz w miejscu zamieszkania Polaków ze Wschodu a także wspólne kształtowanie postaw patriotycznych.

Oprócz budowania wspólnoty Polaków ponad granicami naszym celem jest podniesienie poziomu organizacyjnego i merytorycznego zarówno organizacji polskich na Ukrainie i Białorusi, jak i w naszym regionie. Dlatego osoby biorące udział w programie będą wspólnie uczestniczyć w cyklu szkoleń, warsztatów, wycieczek oraz wizyt studyjnych. Zapewniamy także wyżywienie uczestników w trakcie trwania projektu.

 

Jak wziąć udział?

 

1.  Aby wziąć udział w programie, należy przystąpić do konkursu, w drodze którego wyłonimy uczestników. Żeby zgłosić swoją kandydaturę, należy być osobą w wieku 18-30 lat, aktywnie uczestniczącą w działalności organizacji pozarządowej. Profil organizacji nie jest istotny: powinna ona działać na rzecz mieszkańców naszego regionu na polu charytatywnym, edukacyjnym, patriotycznym, proekologicznym. Zapraszamy zarówno członków stowarzyszeń, fundacji, organizacji studenckich i wolontariuszy wspierających innego typu organizacje lub wspólnoty wyznaniowe.

 

2. Należy wysłać na adres e-mail organizatora komplet dokumentów, obejmujący:

 • Wypełnione zgłoszenie do konkursu w formie skanu  (AKTYWNI DLA POLSKI 2020 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NGO),
 • Curriculum Vitae (według dowolnego wzoru),
 • List motywacyjny opisujący dotychczasową działalność oraz powody, dla których chcesz wziąć udział w programie.
 • Dodatkowe zaświadczenia nie są wymagane.
Procedura konkursowa:

 

 • Zgłoszenia należy przesłać na adres: kontakt@instytutandersa.org.pl w tytule wiadomości wpisując: „Aktywni dla Polski 2020 – zgłoszenie” do dnia 17 czerwca 2020 roku!
 • Uczestników projektu wyłoni komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli Instytutu Andersa oraz RODM Lublin

Punkty w procedurze konkursowej będą przyznawane za:

 1. Poprawność merytoryczną CV i listu motywacyjnego
 2. Dotychczasową aktywność uczestnika w działalności społecznej, szkolnej i akademickiej

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 19 czerwca 2020 r. Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

 

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie?

 

Podczas realizacji programu Instytut Andersa oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie zapewniają dla przedstawicieli NGO wyżywienie oraz organizację specjalnego cyklu wykładów , warsztatów i wycieczek z udziałem Polaków z Ukrainy i Białorusi, na którego harmonogram będą się składały:

 • Kurs z podstaw fundraisingu i crowdfoundingu,
 • Warsztaty z umiejętności miękkich,
 • Spotkania z działaczami innych organizacji pozarządowych z Lubelszczyzny,
 • Spotkania z lubelskimi samorządowcami,
 • Wizyty studyjne w urzędach i instytucjach publicznych,
 • Wykłady o współczesnych stosunkach międzynarodowych i polityce zagranicznej,
 • Wykłady z historii Polski,
 • Zwiedzanie wybranych miejsc w Lublinie oraz na Lubelszczyźnie,
 • Spotkania integracyjne oraz kulturalne.

Realizacja programu planowana jest w dniach 17-28 sierpnia 2020 roku.

 

UWAGA: Z RACJI NA OBECNĄ SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ ORGANIZATORZY PLANUJĄ REALIZACJĘ PROGRAMU W SIERPNIU BR. W PRZYPADKU DALSZEGO ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM, TERMIN PROGRAMU MOŻE ULEC ZMIANIE LUB W SZCZEGÓLNYM PRZYPADKU BYĆ ODWOŁANYM, Z WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail:kontakt@instytutandersa.org.pl