SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

III edycja programu „Aktywni dla Polski” – oferta dla Polonii

Zachęcamy do aplikowania do III edycji „Aktywnych dla Polski” – Programu Stypendialnego im. Prezydenta RP na Uchodźstwie Stanisława Ostrowskiego!

Program stypendialny ma na celu uhonorowanie młodych Polaków mieszkających na Ukrainie i Białorusi i aktywnie uczestniczących w życiu swoich społeczności. W tej edycji program zmienia się, aby być jeszcze bardziej atrakcyjnym: zwiększamy liczbę uczestników wydłużamy czas pobytu w Polsce oraz zapewniamy jeszcze więcej atrakcyjnych spotkań, zajęć i warsztatów!

 

Jesteś Polakiem mieszkającym na Białorusi lub Ukrainie?

Masz 18-35 lat?

Aktywnie uczestniczysz w życiu polskiej społeczności w Twoim miejscu zamieszkania?

Jesteś członkiem lub wolontariuszem organizacji działających na rzecz mniejszości Polskiej?

 

Zapraszamy Cię do udziału w III edycji „Aktywnych dla Polski” – Programu Stypendialnego im. Prezydenta RP na Uchodźstwie Stanisława Ostrowskiego!

Program ma na celu uhonorowanie aktywnych, młodych Polaków z Ukrainy i Białorusi. Proponujemy cykl atrakcyjnych szkoleń pozwalających na zdobycie cennych umiejętności!

Głównym celem programu jest podniesienie poziomu organizacyjnego i merytorycznego osób działających na rzecz polskości prezentując modele działań, jakie stosujemy w Polsce. Osobom zakwalifikowanym w drodze konkursu do udziału w projekcie oferujemy atrakcyjny pobyt w Lublinie, pełen szkoleń, warsztatów i ciekawych spotkań oraz nawiązanie relacji z aktywnymi Polakami, działającymi na terenie Lublina i Lubelszczyzny!

Aby przystąpić do programu i mieć szansę na 10-dniowy pobyt w Lublinie oraz uczestniczenie w zajęciach przewidzianych w projekcie należy przystąpić do konkursu, w drodze którego wyłonimy uczestników.

 

Zasady konkursu są proste!

 

 1. Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy:
 • Być osobą zamieszkującą na Ukrainie lub Białorusi,  w wieku 18 – 30 lat
 • Posiadać ważny paszport,
 • Aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności polskiej w miejscu zamieszkania. Jesteś członkiem organizacji polonijnej, chóru, wspólnoty parafialnej, zespołu tanecznego – nasz program skierowany jest właśnie do Ciebie!
 • W tej edycji konkursu NIE JEST WYMAGANE posiadanie Karty Polaka,
 • Wystarczy podstawowa znajomość języka polskiego! – program ma za zadanie poszerzenie zdolności lingwistycznych uczestników
 1. Należy wysłać na adres e-mail organizatora komplet dokumentów, obejmujący:
 • Wypełnione zgłoszenie do konkursu w formie skanu  (AKTYWNI DLA POLSKI 2020 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY),
 • Curriculum Vitae (według dowolnego wzoru),
 • List motywacyjny opisujący dotychczasową działalność oraz powody, dla których chcesz wziąć udział w programie.
 • Dodatkowe zaświadczenia nie są wymagane.

 

Procedura konkursowa:

 

 • Zgłoszenia należy przesłać na adres:kontakt@instytutandersa.org.pl w tytule wiadomości wpisując: „Aktywni dla Polski 2020 – zgłoszenie” do dnia 17 czerwca 2020 roku!
 • Uczestników projektu wyłoni komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli Instytutu Andersa oraz RODM Lublin

Punkty w procedurze konkursowej będą przyznawane za:

 1. Kolejność zgłoszeń
 2. Poprawność merytoryczną CV i listu motywacyjnego
 3. Dotychczasową aktywność uczestnika w działalności na rzecz społeczności polskiej, obejmującą różne formy zaangażowania: udział w działalności organizacji polskich, chórach polskich, zespołach tanecznych itp.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 19 czerwca 2020 r. Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

 

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie?

 

Podczas pobytu uczestników Instytut Andersa oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie zapewniają im: zakwaterowanie i wyżywienie oraz organizację specjalnego cyklu wykładów , warsztatów i wycieczek, na którego harmonogram będą się składały:

 • Warsztaty poszerzające znajomość języka polskiego,
 • Kurs z podstaw fundraisingu i crowdfoundingu,
 • Warsztaty z umiejętności miękkich,
 • Spotkania z działaczami organizacji pozarządowych z Lubelszczyzny,
 • Spotkania z lubelskimi samorządowcami,
 • Wizyty studyjne w urzędach i instytucjach publicznych,
 • Wykłady o współczesnych stosunkach międzynarodowych i polityce zagranicznej,
 • Wykłady z historii Polski,
 • Zwiedzanie wybranych miejsc w Lublinie oraz na Lubelszczyźnie,
 • Spotkania integracyjne oraz kulturalne.

Pobyt uczestników w Lublinie planowanych jest w dniach 17-28 sierpnia 2020 roku

 

UWAGA: Z RACJI NA OBECNĄ SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ ORGANIZATORZY PLANUJĄ REALIZACJĘ PROGRAMU W SIERPNIU BR. W PRZYPADKU DALSZEGO ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM, TERMIN PROGRAMU MOŻE ULEC ZMIANIE LUB W SZCZEGÓLNYM PRZYPADKU BYĆ ODWOŁANYM, Z WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW.

 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail:kontakt@instytutandersa.org.pl