SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

III Ogólnopolski Kongres Młodych Hispanistów

W dniach 1-2 kwietnia 2019 roku odbył się III Ogólnopolski Kongres Młodych Hispanistów. Wydarzenie zorganizował Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej wspólnie z Kołem Hiszpańsko-Polskim KUL, Katedrą Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL, Katedrą Języków Romańskich KUL oraz Fundacją Scytia Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Wojewody Lubelskiego i odbyło się w Centrum Transferu Wiedzy  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Ze względu na liczbę prelegentów, Kongres został podzielony na kilka części. Po inauguracji kongresu uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w wykładach, które dotyczyły następujących obszarów tematycznych: historyczno-kulturowego oraz literaturoznawczo-lingwistycznego.

Część inauguracyjna Kongresu rozpoczęła się od wystąpienia JM Ks. prof. dr hab. Andrzeja Kicińskiego, prorektora ds. studenckich KUL. Ksiądz rektor przekazał oficjalne powitania, następnie opowiedział o wieloletniej przyjaźni z ambasadorem Peru oraz fakcie, iż ok. 60 % katolików mówi po hiszpańsku. Magnificencja wyraził także pewność, że wyznanie katolickie jest jednym z czynników, który łączy ludzi na świecie.  Rektor zaznaczył również, że  jest dumny z faktu, że KUL inwestuje w młodych ludzi. To właśnie oni poprzez takie przedsięwzięcia jak Kongres kreują relacje międzynarodowe i dokonują wymiany wartości. Język hiszpański jest istotnym narzędziem służącym temu celowi.

W dalszej kolejności wystąpiła dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, Prof. Magdalena Charzyńska – Wójcik. Pani dziekan wyraziła swój zachwyt z powodu organizowanego wydarzenia, pozwala ono bowiem na pokonanie barier między studentami i wykładowcami, pomiędzy dyscyplinami naukowymi i wreszcie pomiędzy kulturami. Pani doktor podkreśliła siłę zamiłowania do Hiszpanii, złożyła podziękowania za inspiracje oraz wyraziła nadzieję, że Kongres pokona jeszcze jedną barierę, którą jest czas.

Następnie głos zabrała dr. hab Katarzyna Wołowska, dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej. Pani dyrektor zwróciła uwagę na istotną rolę podtrzymania relacji dyplomatycznych i zaznaczyła, że Kongres jest ważnym forum relacji z państwami hiszpańskojęzycznymi.

Uczestnikom zostały przekazane życzenia od Wojewody Lubelskiego prof. Przemysława Czarnka. Wojewoda Lubelski, który w swym liście wyraził szacunek organizatorom i zaznaczył, że Kongres jest profesjonalną formą wymiany doświadczeń kulturalnych. Jednym z najważniejszych obszarów doświadczeń jest wiara katolicka. Odwołując się do nauczania św. Jana Pawła II Wojewoda Lubelski stwierdził, że Hiszpania gra bardzo ważną rolę w tradycji chrześcijańskiej.

Następnie uczestników powitał Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie Pan Michał Dworski. Podkreślił on, że jednym z zadań Ośrodka jest budowanie relacji międzynarodowych, opartych na wymianie naukowej i kulturalnej, czemu służy Kongres Młodych Hispanistów.

Z krótkim powitaniem i podziękowaniem wystąpił Antonio Jimenez, student II roku KUL pochodzący z Wenezueli. Część inauguracyjna zakończona została wspólną modlitwą.

W dalszej części Kongresu uczestnicy mieli przyjemność wysłuchać referatu inauguracyjnego Ambasadora Republiki  Peru w Polsce JE Alberto Salas Barahony. Wykład dotyczył ważności upamiętnienia dwustulecia niepodległości Peru, którego rocznica odbędzie się w 2021 roku. Ambasador opisał program instytucjonalnego reformowania Peru, poruszył kwestie wolności myśli i sfery polityki, akcentował potrzebę podtrzymania wysokiego poziomu  demokracji i niedopuszczenia wszelkich form rasizmu. Oprócz tego określił zadania dla współczesnego Peru, w tym pomyślny rozwój miast i rozwiązanie problemów natury ekologicznej.

Z kolejnym referatem wystąpił zastępca Ambasadora Hiszpanii w Polsce JE Guillermo Escribano Manzano. Zwrócił on uwagę na konieczność podtrzymania dobrych relacji dyplomatycznych między Polską a Hiszpanią. W dalszej części kongresu uczestnicy rozpoczęli obrady i dyskusje w oddzielnych, specjalistycznych sekcjach według ustalonego harmonogramu.

Kongres został zrelacjonowany przez lokalne media: TVP Lublin oraz Radio Lublin.

https://www.radio.lublin.pl/news/mlodzi-hispanisci-spotkali-sie-w-lublinie?fbclid=IwAR3hxUcn1YkjX431ebZhMWvdWeE2AnzDoCXK9qlNkFK0Dyx9Wb60Z5zLtak

https://lublin.tvp.pl/42002452/ogolnopolski-kongres-mlodych-hispanistow?fbclid=IwAR2_DqUOjAmrcQMIhVCLWV4JMDc2WX0S6tZEasUra0Sbh-muH_t00jsAIr4