SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Innowacyjność oraz znaczenie sektora hi-tech w państwach V4 – Szkoła Wyszehradzka

Innowacyjność oraz znaczenie sektora zaawansowanych technologii w państwach V4 jest kolejnym tematem, który poruszyliśmy podczas III edycji Szkoły Wyszehradzkiej. W roli prelegentki wystąpiła Marlena Gołębiowska.

Marlena Gołębiowska – Analityk w Zespole Bałtyckim IEŚ. Ekonomista i politolog. Doktorant nauk społecznych w dziedzinie nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Ekonomii i Finansów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.