SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Jesień Narodów – 30 lat później. 29 maja 2019 r.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie we współpracy z Wydziałem Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej mają przyjemność zaprosić Państwa na konferencję naukową pod nazwą „Jesień Narodów. 30-lecie demokratycznych przemian w Europie Środkowo-Wschodniej”.

Prelegentami spotkania będą:
dr hab. Wojciech Sokół, prof. UMCS,
dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL,
dr Łukasz Lewkowicz, Instytut Europy Środkowej, UMCS.

Debata rozpocznie się 29 maja (środa) o godz. 12:00, w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

„Jesień Narodów” była bardzo istotnym wydarzeniem w historii Polski oraz wszystkich państw bloku wschodniego, które znalazły się pod jarzmem Związku Radzieckiego. W trakcie konferencji będą poruszane zagadnienia związane z rozpoczęciem procesu przemian w tej części Europy. Celem spotkania jest ujęcie przyczyn tego zjawiska, bezpośrednich skutków dla poszczególnych państw, międzynarodowych konsekwencji procesu wraz z rozpoczęciem bliższej współpracy ze strukturami NATO oraz stosunku władz w Moskwie do zachodzących zmian. Zostanie omówiony cały przebieg „Jesieni Narodów” wraz z wydarzeniami takimi jak upadek muru berlińskiego, aksamitna rewolucja oraz obrady Okrągłego i Trójkątnego Stołu.

Patronat na debatą objęli: Słowacka Akademia Nauk – Instytut Nauk Politycznych, Instytut Europy Środkowej, ICRP Budapeszt, Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie oraz Instytut Słowacki w Warszawie. Niniejsza debata jest częścią „Szkoły Wyszehradzkiej”.