SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Kolędowanie z Przemkiem oraz #CzarnekTweetup

We wtorkowy wieczór 23 stycznia Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie miał okazję współorganizować spotkanie noworoczne pod nazwą #koledowaniezPrzemkiem

Podczas tego przedsięwzięcia Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek spotkał się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim z użytkownikami portali społecznościowych z Facebooka, Twittera i Youtube’a.

Ponadto w trakcie całego wydarzenia mieliśmy okazję wysłuchać występu zespołu wokalnego Szeligowski Art Vocal z klasy śpiewu Agnieszki Piekaroś-Padzińskiej ze Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie, przy fortepianie z Jolantą Skorek-Münch.

Jednym z ważniejszych elementów spotkania była dyskusja Pana Wojewody z reprezentantem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie – Panem Bartoszem Czajką.

Panel dyskusyjny dotyczył szans rozwojowych Lubelszczyzny oraz tych fragmentów expose premiera Mateusza Morawieckiego, które odnosiły się do województwa lubelskiego. Nie zabrakło też analizy tych elementów expose, dotyczących jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dziękujemy za tak liczne przybycie, a wszystkim którzy przygotowywali to wydarzenie gratulujemy sukcesu!

Szczegółowa relacja dostępna jest na stronie Urzędu Wojewódzkiego: http://www.lublin.uw.gov.pl/…/wojewoda-spotkał-się-z-użytko…