SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Konferencja: Polska wobec Ukrainy, Ukraina wobec Polski w XX i XXI wieku

W dniu 28 listopada odbyła się konferencja o historycznych oraz współczesnych relacjach polsko-ukraińskich w różnych obszarach tematycznych.

W trakcie panelów studenckich, doktoranckich oraz analitycznych podejmowano zagadnienia dotyczące:

– Funkcjonowania Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Greckokatolickiego na Ukrainie;
– Myśli bł. bp. Grzegorza Chomyszyna;
– Koncepcji politycznych Józefa Piłsudskiego w stosunku do Ukrainy;
– Myśli politycznej polskiej emigracji wobec kwestii ukraińskiej;
– Działalności Stowarzyszenia „Wspólnoty Polskiej” na Ukrainie;
– Współpracy kulturalnej Polski i Ukrainy w XXI wieku;
– Działalności Centrum Wolontariatu w Lublinie w obszarze współpracy polsko-ukraińskiej;
– Rutynizmów oraz polonizmów w językach polskim oraz ukraińskim.

Dziękujemy wszystkim za obecność!