SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Konferencja „Wolni-Niewolni: społeczne, prawne i historyczne aspekty handlu ludźmi”.

8 marca 2019 roku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pod nazwą „Wolni-Niewolni: społeczne, prawne i historyczne aspekty handlu ludźmi”.

Wydarzenie odbyło się w przedwojennej Sali Kolumnowej Lubelski Urząd Wojewódzki, który był również współorganizatorem konferencji tak jak HAART Kenya i Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Panele dyskusyjne zgromadziły 26 czynnych uczestników – ekspertów, doktorantów, studentów – którzy prezentowali swoje spostrzeżenia dotykając różnych aspektów procederu handlu ludźmi.

Reprezentowali oni wiele ośrodków naukowych z całej Polski. Tym samym gościliśmy panelistów z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uczelni Łazarskiego, Wojskowej Akademii Technicznej oraz z Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Konferencję w imieniu Wojewody Lubelskiego otworzyła Dyrektor Generalna Pani Agata Grula, a w pierwszym panelu wystąpili goście specjalni – Radosław Malinowski (Tangaza College w Nairobi), prof. Maciej Jońca (Katedra Prawa Rzymskiego KUL) oraz adw. dr Robert Tabaszewski (Katera Praw Człowieka KUL)