SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Konferencja Wyszehradzka- 6 grudnia 2017 r.

🌍 Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie zaprasza do czynnego oraz biernego udziału w Konferencji Wyszehradzkiej, która ma być spotkaniem młodych naukowców z całej Polski podejmujących w swoich badaniach zagadnienia dotyczące państw grupy wyszehradzkiej.

🌐 Do udziału w konferencji szczególnie zachęcamy reprezentantów nauk humanistycznych, społecznych oraz prawnych.

➡️Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2017 roku w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

🏳️ Udział w konferencji jest bezpłatny

📅 Termin składania zgłoszeń: 20 października 2017 roku
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: rodm@rodm-lublin.pl

🚩 Podczas konferencji pragniemy poruszyć poniższe zagadnienia, które będą podzielone na bloki tematyczne i panele:
– Relacje pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej na przestrzeni wieków;
– Bezpieczeństwo regionu;
– Strategie obronne państw Grupy Wyszehradzkiej;
– Współpraca kulturalna państw Grupy Wyszehradzkiej;
– Współpraca edukacyjna państw Grupy Wyszehradzkiej;
– Rozwój relacji dyplomatycznych państw grupy wyszehradzkiej na przestrzeni wieków;
– Grupa Wyszehradzka, a idea Trójmorza;
– Grupa Wyszehradzka, a Unia Europejska;
– Grupa Wyszehradzka, a Daleki Wschód;
– Państwa Grupy Wyszehradzkiej wobec integracji europejskiej;
– Rola Polski, Węgier, Czech i Słowacji w strukturze Grupy Wyszehradzkiej;
– Współpraca gospodarcza państw Grupy Wyszehradzkiej;
– Współpraca organizacji pozarządowych Polski, Czech, Węgier i Słowacji;
– Historia ustroju państw Grupy Wyszehradzkiej;

Formularz zgłoszeniowy:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_KONFERENCJA WYSZEHRADZKA