SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Konferencja Wyszehradzka- 6 grudnia 2017

W środę 6-go grudnia odbyła się w Lublinie ogólnopolska Konferencja Wyszehradzka

W trakcie całodniowego spotkania odbyło się ponad 20 prelekcji podzielonych na trzy bloki tematyczne: 1. Prawo,gospodarka i społeczeństwo, 2. Historia, 3. Współczesność

Wśród naszych prelegentów znajdowały się osoby z różnych ośrodków naukowych – zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Głównym wydarzeniem podczas naszego wydarzenia była DEBATA O WSPÓŁCZESNYCH STOSUNKACH POLSKO-SŁOWACKICH.

Zanim jednak rozpoczęliśmy dyskusję – jej uczestnicy Pan Ambasador Peter Bak, Pani Monika Walczak (MSZ), Pan Jakub Groszkowski (OSW), Pani dr Justyna Pokojska (UW), Pan Jakub Łoginow (Port Europa) oraz dr Łukasz Lewkowicz (UMCS) zostali ugoszczeni u Prorektora KUL ks. prof. Andrzeja Kicińskiego.

Następnie odbyła się niezwykle wartościowa debata, dotykająca bardzo wielu aspektów relacji polsko-słowackich, która trwała 3 godziny.

Wszystkim obecnym dziękujemy za wytrwałość, prelegentom za przyjazd na Lubelszczyznę, a mediom za stworzenie wielu relacji z tego przedsięwzięcia.

Cieszymy się, że tak ważne wydarzenie mogło się odbyć pod szyldem naszego Ośrodka.