SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Konferencja z okazji 20-lecia Polski w NATO

20 listopada 2019 roku Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej wraz z XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Lublinie oraz Instytutem Europy Środkowej zorganizował konferencję „20- lecie Polski w NATO”, która odbyła się w gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie.

Prelegentami podczas spotkania byli żołnierze, którzy w czasie swojej służby wojskowej uczestniczyli w działaniach realizowanych w ramach Paktu Północnoatlantyckiego oraz uczestniczyli w tworzeniu struktur bojowych Sojuszu. Byli to:

ppłk rez. Radosław Sałata – absolwent dęblińskiej „Szkoły Orląt” i Akademii Marynarki Wojennej, który w czasie służby pracował m.in. w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego w Holandii, współtworząc mobilne jednostki bojowe NATO,

chor. Dariusz Zwolak – weteran misji w Afganistanie, kawaler Orderu Krzyża Wojskowego II kl., walczył m.in. w potyczce pod Usman Khel w afgańskiej prowincji Ghazni ,

sierż. Robert Polak – uczestnik misji poza granicami kraju, służył w Syrii, Kosowie (dwukrotnie), Iraku (dwukrotnie) oraz Afganistanie. Odznaczony Gwiazdą Iraku (dwukrotnie), Gwiazdą Afganistanu oraz Krzyżem za Dzielność. Autor książki „Raport Borsuka. ISAF – nie dla idiotów”.

Podczas swoich wystąpień nasi goście opowiedzieli o przebiegu swojej służby w Wojsku Polskim oraz przybliżyli zakres działań, jakie realizowali poza granicami kraju. Były to doświadczenia bardzo zróżnicowane, wynikające ze specjalności wojskowej oraz charakteru służby, dzięki czemu konferencja ukazywała bardzo szeroki wachlarz działań polskich żołnierzy wykonywanych z racji przynależności naszego kraju do NATO.

Spotkanie w swoim założeniu miało ukazać praktyczną stronę przynależności Polski do NATO. Każdy z prelegentów oprócz przybliżenia swoich własnych doświadczeń bojowych podzielił się także wnioskami i spostrzeżeniami na temat zmian, jakie zaszły w Wojsku Polskim od wstąpienia do Sojuszu w 1999 roku. Wskazano na wiele aspektów tych zmian. Najbardziej widoczne są te dotyczące używanego uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia żołnierzy Wojska Polskiego. Choć cały czas pozostaje w tym względzie wiele do zrobienia, zmiany te cały czas postępują, przybliżając nas do standardu najnowocześniejszych państw NATO. Niemniej ważne są także zmiany wprowadzane w zakresie taktyki, dowodzenia czy też mentalności funkcjonującej w polskiej armii. Postęp ten był w dużej mierze możliwy dzięki wsparciu innych państw Paktu Północnoatlantyckiego a także udziału w misjach zagranicznych, z których doświadczenia były wykorzystane w trakcie modernizacji Sił Zbrojnych RP.

Dyskusji przysłuchiwali się uczniowie certyfikowanych przez MON klas mundurowych, realizujących naukę w XIV Liceum Ogólnokształcącym oraz zaproszeni goście. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie, spotkanie odbyło się w dwóch turach, w których w sumie uczestniczyło w roli słuchaczy około 180 osób.