SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Konkurs „Józef Piłsudski- bohater Polski i Europy”

17 maja Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie rozpoczął pierwszy etap wojewódzkiego
konkursu wiedzy pod nazwą „Józef Piłsudski-bohater Polski i Europy”. Uczniowie zmierzyć się musieli z testem, przekrojowo sprawdzającym ich wiedzę na temat życiorysu Pierwszego Marszałka Polski.

Uczniowie zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego konkursu odbędą go już 7 czerwca 2017 roku!