SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Konkurs „Lubelszczyzna dla Niepodległej 1920” – WYDŁUŻONY TERMIN!

Wraz z Wojewodą Lubelskim, Lubelskim Kuratorem Oświaty oraz Muzeum Lubelskim mamy zaszczyt zaprosić wszystkich uczniów i nauczycieli z województwa lubelskiego do wzięcia udziału w konkursie „Lubelszczyzna dla Niepodległej 1920” .

Głównym celem konkursu jest pogłębienie i upowszechnienie wiedzy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat przebiegu, okoliczności i wydarzeń związanych z wojną polsko-bolszewicką w 1920 r. na Lubelszczyźnie. Tym samym konkurs wpisuje się w obchody 100. rocznicy wojny polsko-bolszewickiej.

W konkursie mogą brać udział uczniowie (tworzący zespół w ramach swojej szkoły) ze szkół podstawowych lub ponadpodstawowych wszystkich typów, znajdujących się na terenie województwa lubelskiego.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pracy wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym  w terminie do dnia 2 LISTOPADA 2020 roku.

Etap szkolny polega na przygotowaniu w zespołach pod opieką nauczyciela projektu edukacyjnego, którego tematyka dotyczy historii wojny polsko-bolszewickiej na terenie województwa lubelskiego, przebiegu działań zbrojnych, losów żołnierzy na froncie, różnorodnych form patriotycznego zaangażowania społeczeństwa w czasie walk z najeźdźcą.

Praca konkursowa może mieć różnorodną formę:

 • plakatu;
 • lapbooka – teczki kreatywnej;
 • grafiki komputerowej;
 • komiksu;
 • wystawy (konieczna dokumentacja fotograficzna lub filmowa wystawy);
 • scenki filmowej;
 • flash mob’u zapisanego na nośniku pamięci;
 • reklamy w formie graficznej/filmowej;
 • audycji radiowej / podcastu;
 • zdjęć;
 • utworu słownego

Laureatami pierwszego etapu zostanie po dziesięć zespołów z najwyższą liczbą punktów w każdej z kategorii tj. kategorii szkół podstawowych i kategorii szkół ponadpodstawowych.

Drugi etap konkursu odbędzie się w okresie między 4 a 17 listopada 2020 roku w terminie podanym przez organizatora. W zależności od kategorii będzie miał dwie formy:

Dla szkół podstawowych – gra miejska pt. „Śladami odzyskania niepodległości w Lublinie” zorganizowana na terenie m. Lublin.

Dla szkół ponadpodstawowych –  udział w rozgrywce w formie pokoju zagadek pt. „Escape room 1920”.

Szczegółowy regulamin konkursu: Regulamin Konkursu

Formularze zgłoszeniowe są do pobrania na stronie: https://www.lublin.uw.gov.pl/konkurs-lubelszczyzna

 

Wszelkie pytania na temat konkursu prosimy kierować bezpośrednio do koordynatora konkursu: Pana Aleksandra Furtaka Pełnomocnika Wojewody  na adres e-mail: afurtak@lublin.uw.gov.pl lub na adres rodm@rodm-lublin.pl