SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na pracę magisterską

Trwa konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych!

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych jest organizowany corocznie od 1989 roku. Jego celem jest zwrócenie uwagi studentów na szczególnie istotne zagadnienia dotyczące miejsca Polski na scenie międzynarodowej oraz jej polityki zagranicznej, a także na różnorodne wyzwania wynikające z rozwoju sytuacji w Europie i na świecie.
Nabór prac konkursowych trwa do 15 października 2021 r.
Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-na-prace-magisterska?fbclid=IwAR32NQD6-WPQTv5LV6rqLkzU_f-zcKpR5l1OrVjQ3gJd1pU3a4Hh27LlYTA