SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Konkurs nt. współpracy Polsko – Czeskiej

Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ ogłasza konkurs pt.„Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2019”

Celem konkursu „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2019” jest rozwój szeroko pojętej współpracy w ramach polsko-czeskiego sąsiedztwa: osiągnięcia, wzajemne inspiracje, wyzwania. Szczególnym kontekstem tegorocznej edycji konkursu są ważne dla obu krajów rocznice: 30-lecia transformacji ustrojowej, 20-lecia przystąpienia do NATO, 15-lecia przystąpienia do UE oraz 10-lecia powołania Rad Programowych Forum PL-CZ.

Szczegółowe informacje na: https://www.gov.pl/…/konkurs-na-realizacje-zadania-publiczn…