SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Konkurs „Wolontariat polska pomoc 2019”

Departament Współpracy Rozwojowej MSZ ogłasza otwarty konkurs „Wolontariat polska pomoc 2019” na dofinansowanie projektów wolontariatu rozwojowego w wybranych krajach afrykańskich

📌Celem konkursu będzie wyłonienie najlepszych ofert na projekty wolontariackie z propozycjami zadań publicznych, obejmujących działania rozwojowe odpowiadające założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2019”, odnoszące się do wybranych krajów priorytetowych polskiej pomocy, tj. Etiopii, Kenii, Senegalu, Tanzanii i Ugandy oraz priorytetów i rezultatów działań objętych ww. dokumentem, a także następujących krajów należących do grupy najsłabiej rozwiniętych: Rwandy i Zambii.

Ewentualne pytania można kierować pod adres mailowy wolontariat@msz.gov.pl

https://www.polskapomoc.gov.pl/Konkurs,na,realizacje,zadani…