SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Kryzys migracyjny- sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

W dniach 28-29 lipca Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie zorganizował trzy wykłady poświęcone kryzysowi migracyjnemu. Naszym gościem specjalnym, który przyjechał do nas z Warszawy, był red. Michał Bruszewski – dziennikarz, fotograf i podróżnik.

Zaplanowaliśmy spotkania w Lublinie, Radzyniu Podlaskim i Białej Podlaskiej, które mimo okresu wakacyjnego, cieszyły się zainteresowaniem – za co bardzo dziękujemy!

Podczas wydarzenia w Lublinie zaproponowaliśmy formułę dyskusji, w której udział wziął także prof. Maciej Munnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Niezwykle owocna debata pomiędzy naszymi prelegentami niewątpliwie podniosła stan wiedzy uczestników spotkania na temat Bliskiego Wschodu.

Spotkania w Radzyniu Podlaskim oraz w Białej Podlaskiej miały charakter wystąpień z prezentacją, dotąd nieopublikowanych, zdjęć red. Bruszewskiego, z jego podróży do Irackiego Kurdystanu.

Nasze spotkania nie odbyłyby się, gdyby nie wsparła nas pomocna dłoń licznych organizacji lokalnych takich jak: Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Inspektorat Radzyń oraz Rejon 1. Borki, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana czy Radzyński Ośrodek Kultury. Bardzo Państwu dziękujemy!

Podczas naszych wykładów udało się nam także pomóc Caritas, gdyż w trakcie ich trwania zbieraliśmy datki na akcję „Rodzina rodzinie”, która jest przeznaczona na wsparcie dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

Warto podkreślić, że podczas wszystkich trzech spotkań zostało poruszone całe spectrum zagadnień związanych z kryzysem migracyjnym. Przedstawiono mapę konfliktów na Bliskim Wschodzie, zarysowano etnografię tego terenu, wskazano światową grę mocarstw w kontekście Bliskiego Wschodu, uwypuklono przyczyny obecnego kryzysu migracyjnego, dyskutowano o uchodźcach wewnętrznych, pomocy humanitarnej, wsparciu polskiego rządu oraz o tragicznym losie chrześcijan i jazydów na Bliskim Wschodzie.

Jako organizatorzy tego przedsięwzięcia chcielibyśmy raz jeszcze bardzo serdecznie podziękować red. Mike Bruszewski za przyjazd na Lubelszczyznę. Jesteśmy wdzięczni za tak niezwykłe i poruszające spotkania, które pozostawiły po sobie bardzo widoczny ślad. Życzymy powodzenia w dalszej pracy dziennikarskiej!