SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Lubelska Szkoła Dyplomacji- 3 grudnia 2017

Zakończyliśmy kolejny dzień w ramach „Lubelskiej Szkoły Dyplomacji”.

Naszym pierwszym gościem był prof. Waldemar Paruch z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, który pełni jednocześnie funkcję redaktora naczelnego „Przeglądu Sejmowego” oraz doradcy Marszałka Sejmu. Wystąpienie Pana profesora dotyczyło priorytetów polskiej polityki zagranicznej.

Z kolei drugim naszym wykładowcą był prof. Wojciech Staszewski z Katedry Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL. Pan profesor przeprowadził dla nas, aż trzy wykłady. Pierwszy był wprowadzeniem w tematykę prawa międzynarodowego, a kolejne dotyczyły prawa dyplomatycznego oraz konsularnego, a także korespondencji dyplomatycznej

Dziękujemy serdecznie uczestnikom Szkoły za uczestnictwo w zajęciach i już za tydzień zapraszamy na zajęcia warsztatowe