SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Lubelska Szkołą Dyplomacji- warsztaty z debat oxfordzkich

 

Miniony weekend obfitował nie tylko w zajęcia warsztatowe z kaligrafii. Harmonogram Lubelskiej Szkoły Dyplomacji przewidywał na sobotę i niedzielę również wyjątkowe zajęcia z wystąpień publicznych.

Uczestnicy Lubelskiej Szkoły Dyplomacji mieli okazję uczestniczyć w kilkugodzinnych warsztatach z debat oksfordzkich prowadzonych przez trenerów z Krakowskie Stowarzyszenie Mówców

Nasi goście z Krakowa przeprowadzili w sumie 6 zajęć warsztatowych, które odbywały się w różnych miejscach naszego miasta.