SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Lubelska Szkoła Dyplomacji

W dniach 27.10 – 15.12 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się IV edycja Lubelskiej Szkoły Dyplomacji realizowanej przez nasz Ośrodek przy współpracy z Instytutem Andersa, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Akademią Dyplomatyczną MSZ. Przedsięwzięcie obejmowało siedem zjazdów, podczas których słuchacze mogli zapoznać się z podstawami protokołu dyplomatycznego, funkcjonowaniem struktur MSZ, charakterystyką pracy na placówce zagranicznej oraz odbyć szereg dyskusji na tematy istotne z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej. Celem spotkań było zachęcenie studentów oraz absolwentów do obrania kariery dyplomatycznej bądź pracy w instytucjach międzynarodowych gdzie mogliby reprezentować Polskę.

Prelegentami podczas zjazdów byli pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dyplomaci, analitycy stosunków międzynarodowych oraz eksperci specjalizujący się w dziedzinach przydatnych podczas pracy w dyplomacji. Lubelską Szkołę Dyplomacji zainaugurował zastępca dyrektora Akademii Dyplomatycznej, Pan Bartosz Marcinkowski, natomiast certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu uczestnicy otrzymali z rąk Szefa Służby Zagranicznej, Pana Ministra Arkadego Rzegockiego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Lubelskiej Szkole Dyplomacji, a studentów i absolwentów lubelskich uczelni zachęcamy do aplikowania na kolejną edycję szkoły!