SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Między morzami. Rozmowy środkowoeuropejskie | #3 | D.Héjj, J. Lupoměský, Ł. Lewkowicz| Trójmorze.

 

Zapraszamy wraz z Instytutem Europy Środkowej na kolejny odcinek z cyklu „Między morzami. Rozmowy środkowoeuropejskie”, w którym rozmawiamy o Inicjatywie Trójmorza z perspektywy państw Grupy Wyszehradzkiej.
Prelegenci:
dr Łukasz Lewkowicz (IEŚ/UMCS)
dr Dominik Héjj (IEŚ/UKSW)
Jan Rafael Lupomesky (były doradca Prezydenta Rep. Czeskiej V. Klausa)

Moderacja:
Michał Dworski (koordynator RODM Lublin).