SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Międzynarodowy konkurs na plakat

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło międzynarodowy konkurs na plakat towarzyszący 10. Dorocznemu Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, które odbędzie się w Gdańsku w dniach 12-13 czerwca 2019 r. Konkurs skierowany jest do osób w wieku 18-35 lat z państw-uczestników Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (tj. Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Polski, Szwecji) oraz Norwegii.

Wszelkie informacje o konkursie oraz regulamin znajdą Państwo na stronie internetowej MSZ: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/baltic-poster-contest-2019