SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Migracja ekonomiczna z Europy Wschodniej do państw Grupy Wyszehradzkiej – Szkoła Wyszehradzka

Kolejny wykład w ramach „Szkoły Wyszehradzkiej” jest już dostępny na naszych mediach społecznościowych!

O migracji ekonomicznej z Europy Wschodniej do państw Grupy Wyszehradzkiej opowiadał dr Andrzej Szabaciuk.

dr Andrzej Szabaciuk – Historyk i politolog. Starszy analityk w Zespole Europy Wschodniej IEŚ. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej). Adiunkt w Katedrze Studiów Wschodnich Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.