SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Nabór artykułów do 4 numeru Biuletynu RODM Lublin!

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie ogłasza nabór artykułów (naukowe, popularno-naukowe, analityczne, publicystyczne) do czwartego numeru biuletynu Ośrodka, który jest wydawany w formie rocznika.

Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny a przesłane prace powinny poruszać tematy związane z historią, stosunkami międzynarodowymi, prawem międzynarodowym, bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym, dyplomacją oraz z dyscyplinami pokrewnymi z zakresu nauk społecznych, prawnych i humanistycznych.
Praca, aby mogła zostać opublikowana w Biuletynie Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie, musi najpierw przejść pozytywnie weryfikację antyplagiatową oraz spełniać wymagania techniczne, które są zamieszczone na stronie internetowej: http://rodm-lublin.pl/informacje-redakcyjne-dla-autorow…/.
Każdy artykuł przesłany do naszej redakcji zostanie poddany recenzji.
Artykuły należy wysyłać na adres mailowy Ośrodka: rodm@rodm-lublin.pl do dnia 30 września b.r.
Planowana data publikacji czasopisma to grudzień 2020 roku.
W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt drogą mailową: rodm@rodm-lublin.pl