SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2018

Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2018, która przygotowuje do pracy w polskiej dyplomacji. Podjęcie aplikacji wiąże się z zatrudnieniem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na czas określony 1 roku. Po tym czasie w wyniku zdanego egzaminu końcowego umożliwia uzyskanie stopnia dyplomatycznego oraz podjęcie obowiązków członka służby zagranicznej. Po ukończeniu aplikacji jej uczestnicy zostaną skierowani do pracy w placówkach zagranicznych RP na okres 4 lat. Termin składania dokumentów upływa 31 sierpnia 2017 r. Więcej info na: http://www.msz.gov.pl/…/aplikacja_dyplomatyczno_k…/aplikacja