SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

„NASZ JEST TEN DZIEŃ”. KONKURS Z OKAZJI 40. ROCZNICY PROTESTÓW NAUCZYCIELI LUBELSZCZYZNY PRZECIWKO WŁADZY KOMUNISTYCZNEJ.

Zachęcamy wszystkich uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa lubelskiego do wzięcia udziału w wyjątkowym konkursie, upamiętniającym 40. rocznicę protestów nauczycieli Lubelszczyzny przeciwko władzy komunistycznej!

 

PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA PRAC – DO 26 LISTOPADA 2021 ROKU!

 

W tym roku przypada 40. rocznica protestów nauczycieli Lubelszczyzny przeciwko władzy komunistycznej. To ważna data w historii polskiej walki o niepodległość. Wydarzenia te zasługują na szczególne upamiętnienie z kilku względów. Przede wszystkim, nauczyciele strajkujący w 1981 roku swoimi głównymi postulatami uczynili hasło odbudowy oświaty w Polsce poprzez jej uspołecznienie, nauczanie w szkole prawdy oraz zapewnienie dzieciom, także tym z niepełnosprawnościami, godnych warunków edukacji. Forma strajku, zakładająca m.in. wprowadzenie zajęć specjalnych, na których przekazywano uczniom zakazaną dotychczas wiedzę z zakresu historii, filozofii, literatury i innych dziedzin, była nowatorską formą protestu, szczególnie niebezpieczną dla komunistycznego reżimu. Jej efektem było ogromne zaangażowanie uczniów, spragnionych rzetelnej i wolnej od oficjalnej propagandy wiedzy.

 

Dziś chcemy zaprosić zarówno nauczycieli, jak i uczniów do tego, aby odnowić dzieło wspólnego poszukiwania prawdy, wartości i szlachetnych postaw poprzez udział w konkursie.   Upamiętnia on wydarzenia, które rozegrały się na Lubelszczyźnie 40 lat temu oraz ich uczestników. Do udziału w tej inicjatywie zachęcamy uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa lubelskiego.

 

Celem konkursu jest ukazanie w dowolnej formie (wystawy, filmu edukacyjnego, zapisu wywiadu ze świadkami historii, rekonstrukcji historycznej, gry miejskiej, gry planszowej, strony internetowej, bloga, audycji radiowej, podcastu lub innej formy upamiętnienia w przestrzeni szkolnej lub publicznej) wydarzeń związanych ze strajkiem nauczycieli Lubelszczyzny, jaki miał miejsce w dniach 19 listopada – 3 grudnia 1981 roku.

 

W sposób szczególny zachęcamy do podkreślenia w swoich pracach roli własnych szkół, jeżeli brały udział w tych wydarzeniach (protest odbywał się w niemal 30 placówkach edukacyjnych na terenie ówczesnego województwa lubelskiego) oraz skorzystania ze wspomnień uczestników protestów (nauczycieli, uczniów, rodziców), a także dostępnej literatury, której wykaz znajdą państwo w regulaminie konkursu. W ramach projektu konkursowego warto także ukazać ówczesną rzeczywistość szkolną i sytuację społeczno-polityczną w kraju, poprzez pryzmat postulatów Solidarności Nauczycielskiej, która podjęła protest. Zaproponowana przez nas forma rywalizacji ma pozwolić uczestnikom na swobodny wybór formy, która w sposób atrakcyjny i ciekawy przedstawi treści związane z głównym tematem konkursu. Mamy także nadzieję, że praca w zespołach pozytywnie wpłynie na relacje między uczestnikami, zarówno uczniami, jak i nauczycielami, sprawującymi opiekę nad grupami przygotowującymi swoje projekty.

 

Konkurs jest jednoetapowy – nadesłane przez państwa prace zostaną ocenione przez jury, które weźmie pod uwagę przede wszystkim oryginalność i pomysłowość projektu, a także trafność doboru tematu oraz staranność wykonania. Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znajdą państwo w regulaminie konkursu, załączonym poniżej.

 

PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA PRAC – DO 26 LISTOPADA 2021 ROKU!

Regulamin konkursu Nasz jest ten dzień (do pobrania)

 

Organizatorzy konkursu: Sekcja Oświaty i Wychowania Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie.

 

Patronat honorowy:

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek,

Wojewoda Lubelski Lech Sprawka

Kuratorium Oświaty w Lublinie,

Instytut im. Generała Władysława Andersa

 

 

 

 

Proponowana bibliografia:

 

  1. Dąbrowski M., Lubelski Lipiec 1980, Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, Lublin 2000.
  2. Dąbrowski M., NSZZ ”Solidarność” Region Środkowo-Wschodni w latach 1980-1981, Lublin 2014.
  3. Encyklopedia „Solidarności” (dostępna w internecie).
  4. Kitówna Z., ”Nasz jest ten dzień”. Nauczyciele Regionu Środkowo-Wschodniego wobec komunizmu w latach 1980-1989, Sandomierz 2011.
  5. Łupina Z., Solidarność nauczycielska Regionu Środkowowschodniego 1980-1989, Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ ”Solidarność”, Lublin 2009.
  6. NSZZ ”Solidarność” na Lubelszczyźnie 1980-1981, Wybór źródeł, wstęp, wybór źródeł i opracowanie Choma-Jusińska, M., Dąbrowski M., IPN, Lublin 2011.
  7. Stąd Ruszyła lawina…. Region Środkowowschodni NSZZ ”Solidarność” 1980-1989, red. naukowa Gach P.P., Norbertinum, Lublin 2006.
  8. Nowak K. (red.), Alfabet Solidarności, Gdańsk 2020, publikacja dostępna w wersji cyfrowej na stronie: https://www.ids1980.pl/index.php/publikacje/ebook-alfabet-solidarnosci
  9. Wszelkie publikacje i materiały archiwalne (także z zasobów prywatnych) dotyczące NSZZ ”Solidarność” (www.solidarnosc.org.pl/lublin).