SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

„Nigdym ja Ciebie, ludu, nie rzuciła”- pokaz filmu i spotkanie z reżyserem.

27 czerwca 2017 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie przy współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” zorganizował projekcję filmu pod nazwą „Nigdym ja Ciebie, ludu, nie rzuciła”, po której zakończeniu odbyło się spotkanie z reżyserem Panem Januszem Hanasem.

Warto dodać, że zdjęcia do filmu kręcono w Kamieńcu Podolskim, Chocimiu, Łucku, Lwowie i Latyczowie.

Wydarzenie miało miejsce w siedzibie Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Lublinie.