SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

„Od Białoruskiej Republiki Ludowej do Rygi. Kwestia niepodległości Białorusi 1918 – 1921”

Zachęcamy do zapoznania się z interesującą debatą polskich i białoruskich historyków, zorganizowaną przez Muzeum Historii Polski 27 marca br.: „Od Białoruskiej Republiki Ludowej do Rygi. Kwestia niepodległości Białorusi 1918 – 1921”.